POZNAŃ, 12-14 PAŹDZIERNIKA 2017 R.

„STATE-OF-THE-ART”
20TH Educational Course Infectious Diseases Working Party EBMT
25TH IDWP Anniversary Special Session

[ I komunikat ] | [ strona Konferencji ]


POZNAŃ, 13-14 PAŹDZIERNIKA 2017 R.

 
VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
Powikłania infekcyjne po transplantacji komórek krwiotwórczych

[ Strona konferencji ]


BIAŁOWIEŻA, 16-18 LUTEGO 2018 R.

 
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
Nefrokardiologia 2018

[ I komunikat ]


POZNAŃ, 9-11 MAJA 2018 R.

 
 
IX Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej

[ więcej informacji wkrótce ]


WARSZAWA, 21-23 CZERWCA 2018 R.

 
 
XXIV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego

[ I komunikat ]


Szczecin, 20-22 września 2018 r.

 
Sympozjum Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego
Przeszczepienia wielonarządowe

[ więcej informacji wkrótce ]