Fertuary 16-18, 2018 BIAŁOWIEŻA, Poland

 
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
Nefrokardiologia 2018

[ First Announcement ] | [ Website ]


Marz 8-9, 2018 Wrocław, Poland

 
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
Guzy lite - diagnostyka i leczenie

[ Register ]


Marz 9, 2018 Warszawa, Poland

 
Konferencja Naukowa
Światowy Dzień Nerek 2018 - Nerki a zdrowie kobiet

[ more info ] [ program ]


May 10-12, 2018 Poznań, Poland

 
 
IX Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej

[ First Announcement ] | [ Website ]


may 17-19, 2018 Szczecin, Poland

 
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
Postępy w transplantologii, hematologii i terapii komórkowej

[ coming soon ]


June 21-23, 2018 Warszawa, Poland

 
 
XXIV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego

[ First Announcement ] | [ Website ]


September 7-9, 2018 Kolobrzeg, Poland

 
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
Pro et Contra 2018

Patronat Naukowy: Klinika Hematologii i Transplantologii PUM w Szczecinie

[ Website ]


September 13-15, 2018 Bydgoszcz, Poland

 
 
Zjazd Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka

[ coming soon ]


September 20-22, 2017 Szczecin, Poland

 
Sympozjum Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego
Przeszczepienia wielonarządowe

[ Website ]


October 12-13, 2018 Poznan, Poland

 
VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
Transplantacja komórek krwiotwórczych

[ coming soon ]