Poznan, 12-14 October 2017

„STATE-OF-THE-ART”
20TH Educational Course Infectious Diseases Working Party EBMT
25TH IDWP Anniversary Special Session

[ Erste Ankündigung ] | [ Website ]


Poznan, 13-14 October 2017

 
VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
Powikłania infekcyjne po transplantacji komórek krwiotwórczych

[ website ]


BIAŁOWIEŻA, 16-18 Februar 2018

 
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
Nefrokardiologia 2018

[ Erste Ankündigung ]


Poznań, 9-11 Mai 2018

 
 
IX Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej

[ Weitere Informationen in Kürze ]


Warszawa, 21-23 Juni 2018

 
 
XXIV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego

[ Erste Ankündigung ]


Szczecin, 20-22 September 2018

 
Sympozjum Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego
Przeszczepienia wielonarządowe

[ Weitere Informationen in Kürze ]