Miejsce obradCentrum Konferencyjne w Kołobrzegu
ul. Fredry 15
78-100 Kołobrzeg
centrumkonferencyjne.kolobrzeg.pl