REJESTRACJA

Opłaty rejestracyjne podstawowe
(o wysokości opłaty decyduje termin wykonania przelewu, a nie data przyjęcia zgłoszenia na Konferencję)

Grupy rejestracyjne pierwszy termin
do 20.06.2018 r.
drugi termin
od 21.06.2018 r.
do 30.08.2018 r.
trzeci termin
płatne na miejscu gotówką
lekarze do 35 r. ż. (nie zawiera noclegu) 150 zł 250 zł 350 zł
*pakiet promocyjny dla lekarzy do 35 r.ż. będących w trakcie specjalizacji z hematologii (zawiera 1 nocleg 7/8.09.2018 r. w pokoju 2-os.) 290 zł nie dotyczy nie dotyczy
lekarze po 35 r. ż. (nie zawiera noclegu) 250 zł 350 zł 400 zł
osoba towarzysząca 150 zł 250 zł 350 zł

UWAGA! Podane ceny zawierają podatek VAT (23%)

* Pakiet promocyjny - oferta specjalna skierowana do lekarzy do 35 roku życia, będących w trakcie specjalizacji z hematologii. Konieczność wskazania osoby do wspólnego zakwaterowania, w przeciwnym razie współtowarzysz zostanie przydzielony z automatycznej listy.

Opłata rejestracyjna obejmuje:
- udział w Uroczystości Otwarcia, sesjach i warsztatach
- materiały konferencyjne,
- identyfikator konferencyjny,
- przerwy kawowe i posiłki w trakcie obrad Konferencji,
- certyfikat uczestnictwa.

Lekarzy/uczestników do 35 roku prosimy o okazanie dowodu tożsamość podczas rejestrowania się na Konferencji w punkcie Rejestracja Uczestników.

Zasady wnoszenia opłat:
a. do dnia 30 sierpnia 2018 r. przelew (bankowy lub pocztowy):

Gradatim Grażyna Horowitz, ul. Owocowa 10, 62-080 Tarnowo Podgórne
ING Bank Śląski 68 1050 1533 1000 0091 0889 0691
tytuł płatności: imię i nazwisko Uczestnika, nr zgłoszenia.

b. w dniach 7-9 września 2018 roku w formie wpłaty własnej uiszczonej gotówką w recepcji konferencyjnej.

Zgodnie z Regulaminem Konferencji faktury VAT będą wysyłane drogą elektroniczną na podany przez Uczestnika adres e-mail. Jeśli życzą sobie Państwo otrzymać fakturę w wersji papierowej (z podpisem i pieczątką Organizatora) prosimy o zaznaczenie tego w arkuszu rejestracyjnym i wniesienie dodatkowej opłaty w wysokości 6 zł brutto. Faktura VAT zostanie Państwu przesłana na podany adres pocztowy niezwłocznie po uznaniu wpływu na koncie Organizatora.

FORMULARZ REJESTRACYJNY

REGULAMIN