Komitet Organizacyjny

przewodnicząca
Teresa Bączkowska

Z-ca przewodniczącej
Jolanta Gozdowska

Sekretarz
Natalia Mikołajczyk-Korniak

Członkowie
Kinga Czarnecka
Paulina Czarnecka
Dominika Dęborska-Materkowska
Mirosław Grzeszczyk
Łukasz Jankowski
Wiesław Kania
Krzysztof Kanafa
Ewa Komuda-Leszek
Olga Kozinska-Przybył
Daniel Kuczyński
Dorota Lewandowska
Dorota Miszewska-Szyszkowska
Ewa Nowacka-Cieciura
Przemysław Nitek
Anna Ognista-Gajda
Joanna Pazik
Agnieszka Perkowska–Ptasińska
Karolina Rembek
Olga Rostkowska
Maciej Sawosz
Katarzyna Ślubowska
Beata Szymańska
Robert Świder
Olga Tronina
Renata Wieczorek–Godlewska
Marcin Wyzgał