Miejsce obrad



Novotel Warszawa Centrum
ul. Marszałkowska 94
Warszawa