Program

czwartek, 21.06.2018 r.

16:00 Sesja Młodych Nefrologów

18:00 Uroczyste otwarcie, wykład inauguracyjny

piątek, 22.06.2018 r.

obrady od 8:30 do 18:00

wykład z historii Medycyny

Sesja I
Fizjologia, immunologia, epidemiologia starzenia się

Sesja II
Pierwotne glomerulopatie w starszym wieku

Sesja III
Wtórne glomerulopatie w starszym wieku

Sesja IV
Problemy dializoterapii w starszym wieku

20:00 Spotkanie koleżeńskie

sobota, 23.06.2018 r.

obrady od 8:30 do 13:00

Sesja V
Przeszczepianie nerek u osób powyżej 65 roku życia

Sesja VI
Rehabilitacja, problemy psychologiczne u osób starszych z przewlekłą chorobą nerek