Program naukowy

Program naukowy PDFczwartek, 21.06.2018 r.
11:00-12:00 Zebranie Zarządu Głównego PTN
12:00-12:30 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PTN
12:30-14:00 Sesja Młodych Nefrologów
przewodniczący: Krzysztof Letachowicz, Zbigniew Heleniak

Zaburzenia lipidowe i lipoproteinowe w przewlekłej chorobie nerek (20')
M. Cackowska

Leczenie przeciwkrzepliwe a choroba nerek (20')
Z. Heleniak

Farmakokinetyka leków immunosupresyjnych - najnowsze doniesienia (20')
E. Pawłowicz

Ultrasonografia płuc w praktyce nefrologa (20')
K. Letachowicz

14:15-15:15 sesja satelitarna - Baxter
przewodniczący: Monika Lichodziejewska-Niemierko, Michał Nowicki
Telemedycyna w dializie otrzewnowej teoria i praktyka (20’)
Beata Naumnik, Ewa Suchowierska

Expanded Hemodialysis: where do we stand (20’)
Mario Cozzolino

Dyskusja (20’)
15:30-16:15 sesja satelitarna
16:30-17:30 Sesja 1
Zmieniająca się populacja chorych i nowe zadania w opiece dializacyjnej
przewodniczący: Marian Klinger

Cewnik ws. przetoka implikacje (15’)
L. Domański

Late refferal powody i konsekwencje (15’)
T. Dryl-Rydzyńska

Przyszłość dializoterapii w świetle zmian demograficznych (15’)
W. Marcinkowski

17:30-18:30 sesja satelitarna
19:00-20:00 Uroczyste otwarcie
Wykład inauguracyjny
Nerki w kołysce – wpływ okresu noworodkowego na starzenie się nerek
R. Grenda

piątek, 22.06.2018
8:00-10:00 Sesja 2
Przewodniczący: Bolesław Rutkowski, Ewa Żukowska-Szczechowska, Michał Myśliwiec

Profesor Andrzej Biernacki, wielki internista i prekursor nefrologii (30’)
J. Ostrowski

Nefrologia w krajach Europy środkowo-wschodniej - podobieństwa i różnice (20')
A. Więcek

Starzenie się układu immunologicznego (20')
L. Pączek

Nasz wspólny problem demencja (20')
K. Marczewski

Fizjologia starzenia się nerek (20')
M. Nowicki

10:00-10:20 Wykład satelitarny - Abbvie

Glekaprewir/Pibrentaswir – nowa pangenotypowa terapia dla pacjentów po przeszczepieniu wątroby lub nerki (20’)
O. Tronina

10:45-12:00 Sesja 3
Przewodniczący: Andrzej Książek, Władysław Sułowicz, Zbigniew Hruby

Zajęcie nerek w układowych zapaleniach naczyń w wieku podeszłym (20')
M. Klinger

Zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej w wieku podeszłym (20')
J. Manitius

Zaburzenia mineralne i kostne w PChN w wieku podeszłym (20’)
J. Matuszkiewicz-Rowińska

Nefropatia kardiomegaliczna (KIN)- wrodzona choroba nerek, czy problem ogólnoustrojowy (20’)
B. Naumnik

12:30-13:30 Sesja 4
Stan i perspektywy leczenia nerkozastępczego w Polsce - wyzwania
przewodniczący: Magdalena Durlik

Stan i perspektywy opieki nefrologicznej w Polsce - przegląd (15’)
R. Gellert

Nowe wyzwania w dializoterapii – czas na powrót dializy do domu? (15’)
W. Marcinkowski 

Dlaczego jestem za domową dializą (15’)
Z. Twardowski

13:30-14:30 Sesja plakatowa
Grupa I: Michał Chmielewski, Beata Januszko-Giergielewicz, Zofia Niemir, Szymon Brzósko, Teresa Bączkowska
Grupa II: Bartosz Foroncewicz, Ewa Król, Rafał Wnuk, Andrzej Jaroszyński, Marek Stopiński
Grupa III: Ilona Idasik-Piechocka, Mariusz Kusztal, Anna Bednarek-Skublewska, Michał Ciszek

15:00-16:45 Sesja 5
Przewodniczący: Andrzej Rydzewski, Alicja Grzegorzewska, Jacek Małyszko

Optymalna dializoterapia u osób starszych (20')
R. Gellert

Osoby w wieku podeszłym, czy zawsze odnoszą korzyść z dializoterapii? (20’)
W. Załuska

Przeszczepianie nerek w wieku podeszłym (20')
A. Dębska-Ślizień

Opieka paliatywna nad chorymi w wieku podeszłym w PChN-współczesne spojrzenie (20’)
M. Lichodziejewska-Niemierko

Przydatność oznaczania prokalcytoniny w nefrologii i transplantologii (15')
I. Kurnatowska

17:00-18:30 Sesja 6
Przewodniczący: Marek Kuźniewski, Leszek Domański, Janusz Wyzgał

Ostre uszkodzenie nerek w wieku podeszłym (20')
J. Małyszko

Zespół kruchości (20')
K. Krzanowska

Terapia diuretykami w starszym wieku - jak stosować, na co zwrócić szczególną uwagę (20')
T. Stompór

Nadciśnienie tętnicze u chorych w wieku podeszłym: diagnostyka, wartości docelowe, leczenie (20')
M. Adamczak

sobota, 23.06.2018

8:15-10:00 Sesja 7
Przewodniczący: Leszek Tylicki, Marek Myślak, Krzysztof Mucha

Zajęcie nerek w dyskrazjach plazmocytowych (20')
M. Krajewska

Zaburzenia endokrynologiczne w PChN u osób starszych (20')
S. Niemczyk

Pierwotne i wtórne glomerulopatie w wieku podeszłym (20')
A. Oko

Nowe możliwości leczenia atypowego zespołu hemolityczno–mocznicowego (aHUS) w Polsce (20')
M. Durlik

10:15-11:00 sesja satelitarna

11:15-12:45 Sesja 8
Przewodniczący: Przemysław Rutkowski, Teresa Nieszporek, Krzysztof Pawlaczyk

Starzeć się - chcielibyśmy pięknie, powinniśmy zdrowo (20')
K. Ciechanowski

Zakażenia układu moczowego w wieku podeszłym (20’)
J. Duława

Nefropatie w przebiegu nowotworów narządów litych i ich terapii (20')
J. Chudek

Upośledzenie czynności wydalniczej nerek u osób w wieku podeszłym chorych na cukrzycę - problemy diagnostyczne i terapeutyczne (20')
D. Moczulski

12:45-13:05 wykład satelitarny - Bionorica
Zakażenia układu moczowego- czy istnieje alternatywa dla antybiotykoterapii? (20’)
B. Sulikowska

13:15-14:45 Sesja 9
Amyloidoza – diagnostyka, leczenie, wyzwania. Perspektywa hematologa, nefrologa i patologa. Sesja grupy Roboczej Amyloidozy PTN
Przewodniczący: Magdalena Durlik, Michał Nowicki

Amyloidoza, gammapatie monoklonalne o znaczeniu nerkowym, perspektywa patologa (20’)
A. Perkowska-Ptasińska

Diagnostyka różnicowa i leczenie amyloidozy: perspektywa hematologa (20’)
K. Jamroziak

Diagnostyka różnicowa i leczenie amyloidozy: perspektywa nefrologa (20’)
A. Dębska-Ślizień, W. Wołyniec

Dyskusja panelowa
Jak poprawić współpracę interdyscyplinarną w diagnostyce amyloidozy w Polsce (30’)