Tematy przewodnie

Fizjologia, immunologia, epidemiologia starzenia się

Pierwotne glomerulopatie w starszym wieku

Wtórne glomerulopatie w starszym wieku

Problemy dializoterapii w starszym wieku

Przeszczepianie nerek u osób powyżej 65 roku życia

Rehabilitacja, problemy psychologiczne u osób starszych z przewlekłą chorobą nerek

Varia