PROGRAM NAUKOWY

PIĄTEK 4.12.2020


15:45-16:30 Zebranie Poznańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii

Obraz mikroskopowy i trudności diagnostyczne z punktu widzenia patomorfologa (15’)
Przemysław Majewski

Pacjent z Mikroskopowym Zapaleniem Jelit - jak pokierować diagnostyką i zaplanować leczenie (15’)
Iwona Krela-Kaźmierczak

Dyskusja (15')


16:30-16:40 Otwarcie
Agnieszka Dobrowolska, Piotr Eder


16:40-18:15 Sesja 1
Nieszczelność bariery jelitowej – mit czy wspólny mianownik chorób układu pokarmowego ?

przewodniczy Ewa Nowakowska-Duława

Zespół jelita przesiąkliwego – chwyt marketingowy czy realny problem? (20’)
Wojciech Marlicz

Nieceliakalna nadwrażliwość na gluten – co wiemy, a zwłaszcza – czego nie wiemy? (20’)
Elżbieta Jarocka-Cyrta

Rola bariery jelitowej w patogenezie zaburzeń czynnościowych przewodu pokarmowego (20’)
Barbara Skrzydło-Radomańska

Mikrobiota, przepuszczalność bariery jelitowej a zapalenie trzustki – czy istnieje związek? (20’)
Grażyna Rydzewska

Dyskusja (15’)


18:15-18:30 Przerwa


18:30–19:30 Sesja Wieczorna
State-of-Art

przewodniczą Agnieszka Dobrowolska, Piotr Eder

How to improve the survival in pancreatic cancer? The obvious role of surgeon... (25’)
Markus Büchler

How to improve the survival in pancreatic cancer? ... and potential role of microbiota (20’)
Jarosław Daniluk


Dyskusja (15’)


19:30-21:00 Sesja Edukacyjna
Praktyczne aspekty postępowania z chorym z IBD

Przywitanie uczestników i wprowadzenie, przedstawienie celów i założeń warsztatów (5’)
Agnieszka Dobrowolska, Piotr Eder

Wywiad z pacjentem jako wstęp do dyskusji nad zasadami optymalnego leczenia IBD (15’)
Joanna Wypych

Dyskusja panelowa - terapia standardowa (tiopuryny) vs. leki innowacyjne (ustekinumab) - kiedy, dla kogo, jak długo, kiedy nie, o czym nie można zapomnieć (20’)
Agnieszka Dobrowolska, Edyta Zagórowicz, Joanna Wypych, Piotr Eder

Immunologiczne podstawy nowoczesnych terapii w IBD. Kiedy, jakie leki biologiczne i dlaczego? Ze szczególnym uwzględnieniem ustekinumabu (10’)
Jacek Karczewski

Chirurgia - kiedy operować? jak optymalnie przygotować do zabiegu? jakich leków unikać? o czym nie można zapomnieć? (20’)
Marek Dobosz

Programy lekowe NFZ - słabe punkty (10’)
Edyta Zagórowicz

Check-lista w IBD - jak przygotować się do startu, by bezpiecznie wzbić się w powietrze i wylądować? Podsumowanie warsztatów (10’)
Piotr Eder


SOBOTA 5.12.2020

8:00 - 9:15 Sesja Naukowa

Moderatorzy: Agnieszka Dobrowolska, Adam Dziki

Mechanizm działania allogenicznych komórek macierzystych (20’)
Marcin Majka

Nowe możliwości terapeutyczne choroby Leśniowskiego-Crohn’a w dystalnym odcinku przewodu pokarmowego (20’)
Piotr Eder

Nie chodzi o to, żeby zapchać dziurę/darwadstrocel - allogeniczne komórki macierzyste: komu, kto, kiedy, gdzie? (20’)
Tomasz Banasiewicz

Dyskusja, pytania i odpowiedzi (15)
moderatorzy: Agnieszka Dobrowolska, Marcin Majka, Piotr Eder, Tomasz Banasiewicz, Adam Dziki


9:15-9:30 Przerwa


9:30 – 11:15 Sesja 2
Choroby infekcyjne przewodu pokarmowego

przewodniczy Joanna Wypych

H. pylori – czy jest się czego bać? Kiedy i kogo nie eradykować? (20’)
Andrzej Dąbrowski

The influence of PPI and antibiotics on the gastrointestinal microbiota (20’)
Peter Malfertheiner

Infekcje oportunistyczne w nieswoistych chorobach zapalnych jelit (20’)
Edyta Zagórowicz

Dyskusja okrągłego stołu (20’)


11:15-11:25 Przerwa


11:25 – 12:45 Sesja 3
Obesitologia – oczami diabetologa, gastroenterologa i chirurga

przewodniczą Elżbieta Poniewierka, Tomasz Mach

Insulinooporność – metaboliczne konsekwencje dla całego organizmu? (20’)
Aleksandra Uruska

NAFLD – „wschodząca gwiazda” w hepatologii? Co nowego? (20’)
Marek Hartleb

Endoskopia w otyłości – alternatywa terapeutyczna czy metoda pierwszego wyboru? (20’)
Artur Raiter

Dyskusja okrągłego stołu (20’)


12:45 - 13:00 Przerwa


13:00 – 14:20 Sesja 4
VARIA

przewodniczy Marek Dobosz

Jakie są granice chirurgii małoinwazyjnej w chorobach przewodu pokarmowego? (20’)
Tomasz Banasiewicz

Zespoły polipowatości – jak diagnozować, leczyć i nadzorować? (20’)
Michał Krawczyk

Terapia „dodana" w przełykowych i pozaprzełykowych objawach refluksu (20’)
Anna Pietrzak

Dyskusja okrągłego stołu (25’)

14:20 Zakończenie obrad