Przewodnicząca
Komitetu Naukowo-Organizacyjnego

prof. dr hab. n. med. Lidia Gil

 
 

Honorowy Przewodniczący

prof. dr hab. n. med. Mieczysław Komarnicki

 
 

patronatOrganizator