Kontakt

KONTAKT W SPRAWACH NAUKOWYCH


Katedra i Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku
Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

60-596 Poznań, ul. Szamarzewskiego 84

Sekretariat
tel. (+48) 61 854 93 83 faks (+48) 61 854 93 56

KONTAKT W SPRAWACH ORGANIZACYJNYCH
GRADATIM Grażyna Horowitz
ul. Owocowa 10, 62-080 Tarnowo Podgórne
tel./faks (+48) 61 814 65 14

Koordynator Konferencji: Grażyna Horowitz

Osoby koordynujące zgłoszenia:
Uczestników:
Anna Dubowik
tel. kom. (+48) 511 410 042
sctpoznan@gradatim-sympozja.pl

Beata Jankowska
tel.kom. (+48) 722 005 040
sctpoznan@gradatim-sympozja.pl

Wykładowców:
Edyta Szeląg
tel. kom. (+48) 697 005 040
edyta@gradatim-sympozja.pl

Partnerów/Wystawców:
Grażyna Horowitz
tel. kom. (+48) 501 834 112
office@gradatim-sympozja.pl