Warsztaty Pielęgniarskie18.10.2020

Przewodniczący: Iwona Przewoźna, Ksenia Durajczyk

9:30-11:30

CAR-T objawy CRS (20’)
Ewa Baluch (Gliwice)

CAR-T objawy neurologiczne (20’)
Iwona Przewoźna (Poznań)

Skuteczność procedury pobrania komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej zdrowych dawców metodą aferezy z zastosowaniem separatora komórkowego (20’)
Jowita Kołtuniak (Poznań)

Zapotrzebowanie na wsparcie społeczne u pacjentów we wczesnym okresie po przeszczepie szpiku kostnego (20’)
Alicja Zwęgrodzka (Poznań)

Problemy związane z bliskością i życiem seksualnym po przeszczepie komórek macierzystych (20’)
Małgorzata Hemperek (Lublin)

Terapia immunologiczna CAR-T – procedura aferezy - doświadczenia własne (20’)
Ksenia Durajczyk (Poznań)