Formularz zgłoszeniowy


Formularz rejestracyjny
 

Opłata rejestracyjna

Rejestracja
I grupa: lekarze
II grupa: lekarze do 30 r. ż.
III grupa: diagności, koordynatorzy, pielęgniarki

Opłata rejestracyjna podstawowa
 Pierwszy termin
do 6.09.2020 r.
Drugi termin
po 6.09.2020 r.
I grupa250zł300zł
II grupa100zł150zł
III grupa50zł100zł
Podane ceny są cenami brutto, zawierającymi 23% VAT

Opłata rejestracyjna podstawowa obejmuje:
- identyfikator,
- udział w wykładach i warsztatach,
- wstęp na powierzchnię wystawienniczą,
- certyfikat uczestnictwa,
- materiały konferencyjne,
- przerwy kawowe, lunch, kolacja

Wyjątek stanowi grupa diagnostów i koordynatorów, która zgodnie z ustawą Prawo Farmaceutyczne, nie ma wstępu na powierzchnię wystawienniczą.

Organizator przyjmuje wpłaty od zarejestrowanych Uczestników Konferencji w formie:
a) do dnia 9 października 2020 r. przelew (bankowy, pocztowy) na rachunek bankowy:

Gradatim Grażyna Horowitz, ul. Owocowa 10, 62-080 Tarnowo Podgórne
ING Bank Śląski 15 1050 1533 1000 0090 7368 4525
tytuł płatności: imię i nazwisko uczestnika, nr zgłoszenia.

b) w dniach 16-17 października 2020 r. w formie wpłaty własnej gotówką lub kartą płatniczą na miejscu w Recepcji Konferencji.

Zgodnie z Regulaminem Konferencji faktury VAT będą wysyłane drogą elektroniczną na podany przez Uczestnika adres e-mail. Jeśli życzą sobie Państwo otrzymać fakturę w wersji papierowej (z podpisem i pieczątką Organizatora) prosimy o zaznaczenie tego w arkuszu rejestracyjnym i wniesienie dodatkowej opłaty w wysokości 7 zł brutto. Faktura VAT zostanie Państwu przesłana na podany adres pocztowy niezwłocznie po uznaniu wpływu na koncie Organizatora.

Regulamin


pobierz regulamin