6 marca 2021 r.

XVII Warszawskie Spotkania Nefrologiczne
Nefrologia w pandemii i co dalej?
wydarzenie on-line

[ Erste Ankündigung ] | [ PROGRAM ] | [ CERTYFIKAT INFARMA ]


12 marca 2021 r.

 
Światowy Dzień Nerek 2021
wydarzenie on-line

[ Erste Ankündigung ] | [ PROGRAM ] | [ CERTYFIKAT INFARMA ]


23-24 MARCA 2021 R.

 
Post-EBMT
wydarzenie on-line

[ Erste Ankündigung ] | [ PROGRAM ] | [ CERTYFIKAT INFARMA ]


8 KWIETNIA 2021 R.

WebinariumGradatim
Szpiczak plazmocytowy od rozpoznania do nowoczesnego leczenia z perspektywy lekarza rodzinnego, nefrologa i hematologa
wydarzenie on-line

[ Erste Ankündigung ]


WROCŁAW, 22-23 KWIETNIA 2021 R.

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
Guzy lite - diagnostyka i leczenie

[ Erste Ankündigung ]


Kielce, 6-8 mai 2021 r.

 
X Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej
wydarzenie on-line

[ Website ]


Rzeszów, 24-26 juni 2021 r.

 
XXVI Konferencja Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego

[ Website ]


Szczecin, 23-25 września 2021 r.

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
Pro et Contra 2021

[ Erste Ankündigung ]


Poznań, 15-16 X 2021 r.

XI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
Transplantacja komórek krwiotwórczych - czego jeszcze nie umiemy a co wychodzi nam bardzo dobrze

[ Erste Ankündigung ]


12-13 LISTOPADA 2021 R.

WebinariumGradatim
Poznańskie Spotkania Gastroenterologiczne

[ Erste Ankündigung ]