Szczecin, 25-26 September 2020

 
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
Pro et Contra 2020
konferencja on-line

[ Website ]


Poznan, 16-17 October 2020

 
X Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
Transplantacja komórek krwiotwórczych w leczeniu nowotworów układu chłonnego
konferencja on-line

[ Website ]


Warszawa, 6 März 2020

Nowy termin konferencji 7 listopada 2020 r.

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
XVI Warszawskie Spotkania Nefrologiczne
konferencja on-line

[ Program ] | [ WAŻNY KOMUNIKAT ] | [ certyfikat infarmy ]


Poznan, 13-14 März 2020

Nowy termin konferencji 4-5 grudnia 2020 r.

 
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
Poznańskie Spotkania Gastroenterologiczne
konferencja on-line

[ Website ]


Kielce, 28-30 mai 2020 r.

Nowy termin konferencji 6-8 maja 2021 r.

 
X Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej

[ Website ]


Rzeszów, 24-26 juni 2021 r.

 
XXVI Konferencja Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego

[ Erste Ankündigung ]