Poznan, 16-17 October 2020

 
X Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
Transplantacja komórek krwiotwórczych w leczeniu nowotworów układu chłonnego
konferencja on-line

[ Website ]


Warszawa, 6 März 2020

Nowy termin konferencji 7 listopada 2020 r.

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
XVI Warszawskie Spotkania Nefrologiczne
konferencja on-line

[ I KOMUNIKAT ] | [ program naukowy ] |


Poznan, 13-14 März 2020

Nowy termin konferencji 4-5 grudnia 2020 r.

 
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
Poznańskie Spotkania Gastroenterologiczne
konferencja on-line

[ Website ]


Kielce, 28-30 mai 2020 r.

Nowy termin konferencji 6-8 maja 2021 r.

 
X Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej

[ Website ]


Rzeszów, 24-26 juni 2021 r.

 
XXVI Konferencja Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego

[ Erste Ankündigung ]


Poznań, 15-16 X 2021 r.

XI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
Transplantacja komórek krwiotwórczych - czego jeszcze nie umiemy a co wychodzi nam bardzo dobrze

[ Erste Ankündigung ]