28 KWIETNIA 2021 R.

WebinariumGradatim
Nefroonkologia - rzecz o współpracy interdyscyplinarnej cz.2
wydarzenie on-line

[ WARSZTAT ] | [ CERTYFIKAT INFARMA ]


Kielce, 6-8 mai 2021 r.

 
X Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej
wydarzenie on-line

[ Website ]


12 maja 2021 R.

WebinariumGradatim
Nefroonkologia - rzecz o współpracy interdyscyplinarnej cz.3
wydarzenie on-line

[ WARSZTAT ] | [ CERTYFIKAT INFARMA ]


Rzeszów, 24-26 juni 2021 r.

 
XXVI Konferencja Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego

[ Website ]


Szczecin, 23-25 września 2021 r.

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
Pro et Contra 2021

[ Erste Ankündigung ]


WROCŁAW, 22-23 KWIETNIA 2021 R.

Nowy termin konferencji 7-8 października 2021 r.

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
Guzy lite - diagnostyka i leczenie

[ Erste Ankündigung ]


Poznań, 15-16 X 2021 r.

XI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
Transplantacja komórek krwiotwórczych - czego jeszcze nie umiemy a co wychodzi nam bardzo dobrze

[ Erste Ankündigung ]


12-13 LISTOPADA 2021 R.

WebinariumGradatim
Poznańskie Spotkania Gastroenterologiczne

[ Erste Ankündigung ]