Białystok, 14-16 Februar 2020

 
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
Nefrokardiologia 2020

[ Website ]


Poznan, 13-14 März 2020

 
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
Poznańskie Spotkania Gastroenterologiczne

[ Website ]


Wrocław, 2-3 april 2020 r.

 
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
Guzy lite - diagnostyka i leczenie

[ Weitere Informationen in Kürze ]


Częstochowa, 21-23 mai 2020 r.

 
25. Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego

[ Website ]


Kielce, 28-30 mai 2020 r.

 
X Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej

[ Erste Ankündigung ]