Neuroradiologia w codziennej praktyce_MOZG

Wrocławskie spotkania z neuroradiologią
Wrocław, 6 września 2024 r

Strona główna

Przewodnicząca Komitetu Naukowo-Organizacyjnego
Prof. dr hab. n. med. Joanna Bladowska

Patronat Honorowy

 

DIL_LOGO.jpg
PLTR-logo.jpg
logotyp-kolor-WMedPWr.jpg
Patronat_4WSK.jpg

Zaproszenie

SZANOWNI PAŃSTWO, DROGIE KOLEŻANKI I KOLEDZY,


serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w Konferencji Sekcji Neuroradiologii PLTR:

 „Wrocławskie spotkania z neuroradiologią”,
która odbędzie się w dniu 6 września 2024 r. 
Hotelu Ibis Styles Centrum we Wrocławiu.

Spotkanie Sekcji Neuroradiologii w formie stacjonarnej jest niewątpliwie ciekawą propozycją spotkania się w gronie Ekspertów i Specjalistów, Koleżanek i Kolegów – szczególnie po czasie spotkań online, dominujących w okresie pandemii. Możliwość żywej dyskusji, wymiany doświadczeń oraz konsultowanie najnowszych osiągnięć na prawdziwej sali wykładowej jest z pewnością szczególną wartością, nie do przecenienia.

     Moje zaproszenie kieruję nie tylko do lekarzy zajmujących się neuroradiologią, ale do wszystkich lekarzy radiologów, specjalistów i rezydentów, ponieważ w codziennej praktyce nie jest możliwe uniknięcie kontaktu z badaniami w obszarze ośrodkowego układu nerwowego. Przygotowany program będzie atrakcyjny dla wielu specjalistów, w tym również lekarzy neurologów i neurochirurgów.

     Szczególnym akcentem Konferencji są zaproszeni wykładowcy z Europy oraz z Polski – uznani eksperci w dziedzinie europejskiej neuroradiologii, którzy poruszą zagadnienia z zakresu zmian zapalnych, procesów nowotworowych ośrodkowego układu nerwowego, przedstawią zastosowanie praktyczne nowych sekwencji rezonansu magnetycznego, a także omówią rzadsze choroby, które jednak jesteśmy w stanie rozpoznać tylko wtedy, kiedy je znamy.

     Zapraszam Państwa do Wrocławia, jednego z najpiękniejszych miast Polski – nie bez powodu nazywanego Wenecją Północy czy Amsterdamem Wschodu. 

Jestem przekonana, że Konferencja będzie doskonałą okazją do poszerzenia, odświeżenia wiedzy oraz wymiany doświadczeń i spostrzeżeń dotyczących zarówno podstawowych jak i zaawansowanych zagadnień z zakresu diagnostyki ośrodkowego układu nerwowego. Mam nadzieję, że „Wrocławskie spotkania z neuroradiologią” staną się naszą coroczną tradycją.

Łączę wyrazy szacunku,

Prof. dr hab. n. med. Joanna Bladowska
Przewodnicząca Komitetu Naukowo-Organizacyjnego
Przewodnicząca Sekcji Neuroradiologii PLTR
Przewodnicząca Oddziału Dolnośląskiego PLTR
Kierownik Przedmiotu Diagnostyka Obrazowa, Wydział Medyczny, Politechnika Wrocławska 
Kierownik Pracowni Neuroradiologii, 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką we Wrocławiu
Konsultant Neuroradiologii, Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej

Komitet Naukowo-Organizacyjny

Przewodnicząca Komitetu Naukowo-Organizacyjnego
Prof. dr hab. n. med. Joanna Bladowska - Przewodnicząca Sekcji Neuroradiologii PLTR

Członkowie Komitetu Naukowo-Organizacyjnego
dr hab. n. med. Edyta Maj - Zastępca Przewodniczącej Sekcji Neuroradiologii PLTR
dr n. med. Jagoda Jacków-Nowicka - Sekretarz Sekcji Neuroradiologii PLTR
lek. Ewa Frąckiewicz
dr n.med. Bartłomiej Kędzierski
lek. Andrzej Wysocki

Program

9.00–9.30 Rejestracja uczestników

9.30–11.45 Sesja 1:  Brain in flame – diagnostyka zapaleń mózgu oraz rdzenia kręgowego
Rozpoczęcie konferencji (15’)

Non-MS inflammatory lesions in the brain - clues to diagnosis (25’)
prof. Jasmina Boban, Serbia

MR Imaging of Auto-immune Encephalitis : What’s new? (25’)
prof. Fabrice Bonneville, Francja

Odrębności w chorobach demielinizacyjnych u dzieci (25’)
prof. Elżbieta Jurkiewicz, Warszawa

Diagnostyka zapaleń rdzenia kręgowego (25’)
dr Jagoda Jacków-Nowicka, Wrocław

Wykład sponsorowany (15’)

Pytania i odpowiedzi (5’)

11.45–12.15 Przerwa kawowa

12.15–14.15 Sesja 2:  Microbleeds and more – obrazowanie mikrokrwawień oraz obrazowanie naczyń

Znaczenie sekwencji SWI w codziennej praktyce (25’)
prof. Agata Majos, Łódź

Microbleeds in the brain in critically ill patients (25’)
prof. Jasmina Boban, Serbia

Vessel Wall Imaging: When & How? (25’)
prof. Fabrice Bonneville, Francja

Diagnostyka obrazowa pierwotnego zaplenia naczyń OUN (25’)
prof. Joanna Bladowska, Wrocław

Wykład sponsorowany (15’)

Pytania i odpowiedzi (5’)

14.15–15.15 Lunch

15.15–17.20 Sesja 3: Brain and spine tumors – diagnostyka guzów OUN

Uncommon adult brain tumours (25’)
prof. Charles Romanowski, UK

Obrazowanie glejaków mózgu - co nowego? (25’)
prof. Anna Zimny, Wrocław

Imaging of cerebral metastatic disease (25’)
prof. Charles Romanowski, UK

Diagnostyka guzów rdzenia kręgowego (25’)
dr hab. Edyta Maj, Warszawa

Wykład sponsorowany (15’)

Pytania i odpowiedzi (10’)

17.20-17.30 Podsumowanie i zakończenie Konferencji

Miejsce obrad

ibis Styles Wroclaw Centrum
Pl. Konstytucji 3 Maja 3
50-083 Wrocław

Rejestracja

ARKUSZ REJESTRACYJNY

1. Opłata rejestracyjna podstawowa:

  Pierwszy termin
do 10.07.2024
Drugi termin
od 11.07.2024 
do 9.08.2024
od 10.08.2024 
do 2.09.2024
(oraz opłata na miejscu)
Opłata rejestracyjna 300,00 zł 350,00 zł 450,00 zł

Podane ceny są cenami brutto, zawierającymi 23% VAT


Opłata rejestracyjna podstawowa obejmuje:

  • udział w wykładach,
  • wstęp na powierzchnię wystawienniczą,
  • przerwa kawowa,
  • lunch 6.09.2024 r.,
  • certyfikat uczestnictwa.

3. Organizator przyjmuje wpłaty od zarejestrowanych Uczestników Konferencji według stawek obowiązujących w dniu dokonania opłaty w formie:

3.1. do dnia 2 września 2024 r. przelew (bankowy, pocztowy) na rachunek bankowy:

Gradatim Grażyna Horowitz
ul. Owocowa 10
62-080 Tarnowo Podgórne
ING Bank Śląski 66 1050 1533 1000 0098 0875 0674

tytuł płatności: imię i nazwisko Uczestnika, nr zgłoszenia.

3.2. w dniu 6 września 2024 r. w formie wpłaty własnej gotówką lub kartą płatniczą na miejscu w Recepcji Konferencji.

Zgodnie z Regulaminem Konferencji faktury VAT będą wysyłane drogą elektroniczną na podany przez Uczestnika adres e-mail. Jeśli życzą sobie Państwo otrzymać fakturę w wersji papierowej (z podpisem i pieczątką Organizatora) prosimy o zaznaczenie tego w arkuszu rejestracyjnym i wniesienie dodatkowej opłaty w wysokości 7 zł brutto. Faktura VAT zostanie Państwu przesłana na podany adres pocztowy niezwłocznie po uznaniu wpływu na koncie Organizatora.

REGULAMIN UCZESTNICTWA

Certyfikat

dokument bez nazwy_page-0001.jpg
Certyfikat.pdf

Kontakt

KONTAKT W SPRAWACH ORGANIZACYJNYCH

gradatim_logo.png

Gradatim Grażyna Horowitz
ul. Owocowa 10
62-080 Tarnowo Podgórne
Koordynator Konferencji: Grażyna Horowitz


Osoby koordynujące zgłoszenia:

Uczestników:

Anna Dubowik
tel. kom. (+48) 511 410 042
neuroradiologia@gradatim-sympozja.pl

Partnerów/Wystawców:

Grażyna Horowitz
tel. kom. (+48) 501 834 112
office@gradatim-sympozja.pl