Tematy przewodnie XXVI Zjazdu PTHiT

01. Standaryzacja w cytometrii przepływowej
02. Standaryzacja w biologii molekularnej
03. Standaryzacja w cytogenetyce
04. Hematopatologia
05. Skazy krwotoczne
06. Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa
07. Transfuzjologia
08. Ostre białaczki szpikowe
09. Ostre białaczki limfoblastyczne
10. Ostre białaczki u młodzieży i młodych dorosłych
11. Zespoły mielodysplastyczne
12. Przewlekła białaczka szpikowa
13. Nowotwory mieloproliferacyjne (Ph-)
14. Chłoniaki nieziarnicze agresywne
15. Chłoniaki nieziarnicze indolentne
16. Przewlekłe białaczki limfocytowe
17. Szpiczak plazmocytowy
18. Chłoniak Hodgkina
19. Transplantacje komórek krwiotwórczych
20. Immunoterapia i terapia komórkowa
21. Hematologia eksperymentalna

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 06.10.2006 roku w sprawie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów, uczestnicy Zjazdu otrzymują punkty edukacyjne.

Certyfikaty potwierdzające udział w XXVI Zjeździe PTHiT będą do pobrania on-line: http://www.gradatim-sympozja.pl/login/ po zakończeniu wydarzenia na koncie uczestnika przez 30 dni.