Zaproszenie

Drogie Koleżanki i Koledzy, Szanowni Państwo!

   mam wielki zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa w imieniu Komitetu Organizacyjnego oraz własnym do udziału w XXVI Zjeździe Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, który odbędzie się w dniach 23 – 26 września 2015 roku w Szczecinie.

   W czasie Zjazdu będą Państwo mieli okazję wysłuchać wielu interesujących wykładów, które wygłoszą polscy i zagraniczni eksperci podczas ponad dwudziestu sesji tematycznych. Zaplanowaliśmy także prezentacje zgłoszonych przez Państwa prac w formie wystąpień ustnych oraz multimedialnej sesji plakatowej.

   Inauguracja Zjazdu odbędzie się w Filharmonii, obrady Zjazdu na terenie Areny Szczecin. Oba obiekty gwarantują uczestnikom Zjazdu wygodę i komfort. Dodatkowym atutem tych miejsc jest ich piękno, niepowtarzalny charakter oraz przestrzeń. Pragnę także przypomnieć, że podczas XXVI Zjazdu PTHiT w Szczecinie, czeka nas wybór Władz PTHiT na nową kadencję.

   Mamy nadzieję, że znajdą Państwo czas, aby poznać Szczecin, jego historię, wypocząć i spotkać się z przyjaciółmi. Gwarancją udanych spotkań są jego uczestnicy. To właśnie Państwo stworzą ostateczny kształt Zjazdu i jego atmosferę.

   Serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału w XXVI Zjeździe PTHiT, zapraszamy do Szczecina.
Prof. dr hab. n. med. Barbara Zdziarska
Przewodnicząca Komitetu Naukowego i Organizacyjnego