Przewodniczący Komitetu Naukowego:
Prof. dr hab. n. med. Kazimierz Ciechanowski
Prof. dr hab. n. med. Bolesław Rutkowski

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego:
Prof. dr hab. n. med. Kazimierz Ciechanowski

Patronat Naukowy

Polskie Towarzystwo Nefrologiczne

Patronat Honorowy


JM Rektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Ciechanowicz

Patronat

Organizator

Patronat Medialny

Świat Medycyny i Farmacji Via Medica