REJESTRACJA

a) Opłaty rejestracyjne podstawowe
(o wysokości opłaty decyduje termin wykonania przelewu, a nie data przyjęcia zgłoszenia na Konferencję)

Rodzaj opłaty pierwszy termin
do 31.01.2018 r.
drugi termin
od 01.02.2018 r.
do 01.05.2018 r.
trzeci termin
od 02.05.2018 r.
Członkowie PTN 450 zł 500 zł 550 zł
Młodzi nefrolodzy (do 35 r. ż.) będący autorami przyjętych do prezentacji prac 300 zł 350 zł 450 zł
Uczestnicy nie będący Członkami PTN 600 zł 650 zł 700 zł

UWAGA! Podane ceny zawierają podatek VAT (23%)

Opłata rejestracyjna podstawowa obejmuje:
- udział w Gali Otwarcia, wykładach, warsztatach i pozostałych aktywnościach naukowych,
- materiały konferencyjne,
- identyfikator konferencyjny,
- wstęp na teren wystawienniczy,
- przerwy kawowe i posiłki w trakcie obrad Konferencji,
- certyfikat uczestnictwa.

b) Opłaty rejestracyjne dodatkowe
niefinansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE

(o wysokości opłaty decyduje termin wykonania przelewu, a nie data przyjęcia zgłoszenia na Konferencję)

Rodzaj opłaty pierwszy termin
do 31.01.2018 r.
drugi termin
od 01.02.2018 r.
do 01.05.2018 r.
trzeci termin
od 02.05.2018 r.
Osoba towarzysząca 600 zł 650 zł 700 zł
Spotkanie koleżeńskie (22.06.2018 r. - piątek)* 100 zł 150 zł 200 zł

UWAGA! Podane ceny zawierają podatek VAT (23%)

*liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń


Osoba Towarzysząca może być zarejestrowana jedynie wspólnie z pełnoprawnym Uczestnikiem Konferencji. Opłata rejestracyjna obejmuje:
- identyfikator konferencyjny,
- udział w przerwach kawowych i posiłkach w trakcie obrad Konferencji,
- udział w Spotkaniu koleżeńskim.

Pełna opłata rejestracyjna - jest to wartość należności wynikającej z sumy opłaty podstawowej i dodatkowej (Spotkanie koleżeńskie).

Zasady wnoszenia opłat:
a. do dnia 7 czerwca 2018 r. przelew (bankowy lub pocztowy):

Gradatim Grażyna Horowitz, ul. Owocowa 10, 62-080 Tarnowo Podgórne
ING Bank Śląski 68 1050 1533 1000 0091 0889 0691
tytuł płatności: imię i nazwisko Uczestnika, nr zgłoszenia.

b. w dniach 21-23 czerwca 2018 roku w formie wpłaty własnej uiszczonej gotówką w recepcji konferencyjnej.

Zgodnie z Regulaminem Konferencji faktury VAT będą wysyłane drogą elektroniczną na podany przez Uczestnika adres e-mail. Jeśli życzą sobie Państwo otrzymać fakturę w wersji papierowej (z podpisem i pieczątką Organizatora) prosimy o zaznaczenie tego w arkuszu rejestracyjnym i wniesienie dodatkowej opłaty w wysokości 6 zł brutto. Faktura VAT zostanie Państwu przesłana na podany adres pocztowy niezwłocznie po uznaniu wpływu na koncie Organizatora.

FORMULARZ REJESTRACYJNY

REGULAMIN