Zaproszenie

Wielce Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i Koledzy,


   mamy zaszczyt oraz wielką przyjemność zaprosić Państwa w pierwszym dniu astronomicznego lata do Warszawy na XXIV Konferencję Naukowo-Szkoleniową Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego. Spotkamy się w szczególnym Roku Jubileuszowym 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Tematem wiodącym, podczas tej trzydniowej Konferencji, będą zagadnienia związane z chorobami nerek w wieku starszym. Ze względu na złożony charakter zagadnienia oraz potrzebę podejścia holistycznego do tematu opieki nad osobami starszymi z chorobami nerek Konferencja będzie miała charakter interdyscyplinarny.

   Patronat Naukowy nad XXIV Konferencją sprawuje Polskie Towarzystwo Nefrologiczne i Klinika Medycyny Transplantacyjnej, Nefrologii i Chorób Wewnętrznych Instytutu im. T. Orłowskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Jego Magnificencja, Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś objął to wydarzenie Honorowym Patronatem. Organizatorem jest Gradatim.

   Mamy nadzieję, że to spotkanie naukowe naszego środowiska będzie miejscem wymiany poglądów, pogłębienia wiedzy i przełoży się na działania praktyczne mające na celu poprawę interdyscyplinarnej opieki nad starszymi pacjentami nefrologicznymi. Ta grupa pacjentów, to wyjątkowe dla każdego z nas osoby- rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, którzy, mimo ograniczeń związanych z naturalnym procesem starzenia się, stanowią bezcenne źródło doświadczeń, wiedzy i inspiracji.

   Mamy też nadzieję, że znajdą Państwo chwilę wolnego czasu, aby pozwolić „porwać się“ Warszawie i ulec jej niezwykłemu klimatowi.






Do zobaczenia w Warszawie!
prof. dr hab. n. med. Magdalena Durlik
dr hab. n. med. Teresa Bączkowska