Prezydium Komitetu Naukowego

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Oko - przewodniczący

Prof. dr hab. n. med. Michał Nowicki
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Więcek


Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Dr n. med. Michał SzurkowskiPatronat Naukowy 
Biuro Konferencji