Program ramowyCzwartek, 21 maja

14.30-16.15 Sesja edukacyjna 1
Pierwotne glomerulopatie

16.15-18.00 Sesja edukacyjna 2
Wtórne glomerulopatie

18.00-18.30 Przerwa

18.30-20.00 Uroczystość otwarcia
Wykład inauguracyjny


Piątek, 22 maja

8.00-10.00 Sesja plenarna 1
Nefropatia nadciśnieniowa i niedokrwienna

10.00-10.30 Przerwa i Sesja plakatowa 1

10.30-11.30 Sesja plenarna specjalna
Cukrzycowa choroba nerek

11.30-13.00 Sesja plenarna 2
Nerki w chorobach metabolicznych

13:00-14:30 Przerwa na lunch

14.30-16.30 Sesja plenarna 3
Choroby nerek a zanieczyszczenie środowiska i globalne ocieplenie

16.30-17.00 Przerwa i Sesja plakatowa 2

17.00-18.30 Sesja plenarna 4
Nowości w transplantologii


Sobota, 23 maja

9.00-11.00 Sesja plenarna 5
Nerki w chorobach układowych

11.00-11.45 Przerwa

11.45-13.15 Sesja młodych nefrologów
Tematy różne (nauki podstawowe i kliniczne)


13.15-14.30 Sesja prac oryginalnych
Prezentacje ustne prac oryginalnych

14.30-15.30 Lunch

15.30-15.45 Uroczystość zakończenia