Program ramowyCzwartek, 21 maja

15.00-16.30 Sesja edukacyjna 1
Pierwotne kłębuszkowe choroby nerek

16.30-18.00 Sesja edukacyjna 2
Wtórne glomerulopatie

18.00-18.30 Przerwa

18.30-20.00 Uroczyste otwarcie
Sesja inauguracyjna
Nefrologia w obliczu globalnych zagrożeń medycznych


Piątek, 22 maja

8.00-10.00 Sesja plenarna 1
Nefropatia nadciśnieniowa i niedokrwienna

10.00-10.30 Sesja plakatowa 1

10.30-12.30 Sesja plenarna 2
Nerki w cukrzycy i innych chorobach metabolicznych

12.30-14.30 Lunch

12.30-13.30 Sesja satelitarna 1

13.30-14.30 Sesja satelitarna 2

14.30-16.30 Sesja plenarna 3
Choroby nerek a zanieczyszczenie środowiska i globalne ocieplenie

16.30-17.00 Sesja plakatowa 2

17.00-18.30 Sesja plenarna 4
Nowości w transplantologii


Sobota, 23 maja

9.00-11.00 Sesja plenarna 5
Nerki w chorobach układowych

11.00-11.45 Sesja satelitarna 3

11.45-13.15 Sesja młodych nefrologów - nauki podstawowe i kliniczne

13.15-14.00 Sesja prac oryginalnych
Prezentacje ustne prac oryginalnych

14.00-15.00 Lunch

15.00-15.15 Zakończenie