Program ramowyCzwartek, 21.05.2020

14.30-16.15 Sesja edukacyjna 1 Pierwotne glomerulopatie

Przewodniczący: Zofia Niemir, Anna Steć

Współczesna diagnostyka glomerulopatii (20’)
Krzysztof Pawlaczyk

Nefropatia IgA (20’)
Mariusz Kusztal

Nefropatia błoniasta (20’)
Stanisław Niemczyk

Ogniskowe stwardnienie kłębuszków (20’)
Tomasz Hryszko

Podsumowanie sesji i dyskusja: Pierwotne glomerulopatie „Gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy?” – zalecenia dla nefrologa-praktyka (25’)
Zofia Niemir, Anna Steć

16.15-18.00 Sesja edukacyjna 2 Wtórne glomerulopatie

Przewodniczący: Leszek Tylicki, Dorota Kamińska

Zakażenia jako przyczyna kłębuszkowych chorób nerek (20’)
Marek Kuźniewski

Choroby nerek w przebiegu chorób rozrostowych układu krwiotwórczego (20’)
Ilona Kurnatowska

Glomerulopatie polekowe (20’)
Jerzy Chudek

Gorące tematy w nefroonkologii (20’)
Karolina Kędzierska-Kapuza

Podsumowanie sesji i dyskusja: Wtórne glomerulopatie „Gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy?” – zalecenia dla nefrologa-praktyka (25’)
Leszek Tylicki, Dorota Kamińska

18.00-18.30 Przerwa

18.30-20.00 Uroczystość otwarcia

wykład inauguracyjny
Dr Władysław Biegański – „Profesor bez katedry”

Piątek, 22.05.2020

8.00-10.00 Sesja plenarna 1 Nefropatia nadciśnieniowa i niedokrwienna

Przewodniczący: Andrzej Jaroszyński, Ewa Król, Beata Sulikowska

Postępy w diagnostyce i leczeniu nadciśnienia naczyniowo-nerkowego (20’)
Jacek Manitius

Nefropatia nadciśnieniowa (20’)
Tomasz Stompór

Starzenie się nerek (20’)
Leszek Pączek

Leczenie nadciśnienia tętniczego w przewlekłej chorobie nerek (20’)
Marcin Adamczak

Nadciśnienie i niedociśnienie śróddializacyjne (20’)
Wojciech Załuska

Dyskusja (20’)

10.00-10.30 Przerwa i sesja plakatowa 1

10.30-11.30 Sesja plenarna specjalna Cukrzycowa choroba nerek

Przewodniczący: Bolesław Rutkowski, Stanisław Czekalski, Janusz Ostrowski

Nowości w patogenezie cukrzycowej choroby nerek (25’)
Andrzej Więcek

Treatment of diabetic kidney disease with SGLT2 inhibition: What did we achieve? (25’)
Christoph Wanner

Dyskusja (10’)

11.30-13.00 Sesja plenarna 2 Nerki w chorobach metabolicznych

Przewodniczący: Maria Wanic-Kossowska, Katarzyna Krzanowska, Grzegorz Piecha

Nefropatie wtórne do zaburzeń elektrolitowych (20’)
Jolanta Małyszko

Nefropatia dnawa i w przebiegu innych zaburzeń metabolicznych (20’)
Jacek Różański

Zespół metaboliczny a nerki (20’)
Jan Duława

Specyfika dializoterapii u chorych z defektami metabolicznymi (20’)
Monika Lichodziejewska-Niemierko

Dyskusja (15’)

13.00-14.30 Przerwa na lunch

14.30-16.30 Sesja plenarna 3 Choroby nerek a zanieczyszczenie środowiska i globalne ocieplenie

Przewodniczący: Tomasz Irzyniec, Rafał Wnuk

Migracje ludności a choroby nerek (20’)
Michał Nowicki

Zanieczyszczenie środowiska a choroby nerek (20’)
Beata Naumnik

Nefropatia szoku cieplnego (20’)
Katarzyna Krzanowska

Dieta a choroby nerek (20’)
Kazimierz Ciechanowski

Narażenie zawodowe a choroby nerek (20’)
Ryszard Gellert

Dyskusja (20’)

16.30-17.00 Przerwa i sesja plakatowa 2

17.00-18.30 Sesja plenarna 4 Nowości w transplantologii

Przewodniczący: Marek Myślak, Teresa Bączkowska, Paweł Stróżecki

Dobór terapii immunosupresyjnej po przeszczepieniu nerki (25’)
Marian Klinger

Ostre odrzucanie nerki przeszczepionej (25’)
Alicja Dębska-Ślizień

Przewlekła nefropatia allograftu (25’)
Magdalena Durlik

Dyskusja (15’)

Sobota, 23.05.2020

9.00-11.00 Sesja plenarna 5 Nerki w chorobach układowych

Przewodniczący: Teresa Nieszporek, Andrzej Chamienia, Agnieszka Gala-Błądzińska

ANCA dodatnie zapalenia naczyń (20’)
Ilona Idasiak-Piechocka

Choroba nerek związana w przeciwciałami przeciwko błonie podstawnej (20’)
Andrzej Oko

Eozynofilowa ziarniniakowatość z zapaleniem naczyń (20’)
Leszek Domański

Nefropatia toczniowa – nowości w patogenezie (20’)
Magdalena Krajewska

Nefropatia toczniowa – nowości w leczeniu (20’)
Andrzej Rydzewski

Dyskusja (10’)

11.00-11.45 Przerwa

11.45-13.15 Sesja młodych nefrologów Tematy różne (nauki podstawowe i kliniczne)

Przewodniczący: Mariusz Kusztal, Michał Komorniczak

Rola polimorfizmu genu apolipoproteiny E w zaburzeniach lipidowych w przewlekłej chorobie nerek (15’)
Monika Czaplińska

Układ immunologiczny w nadciśnieniu tętniczym (15’)
Dominika Klimczak-Tomaniak

Wpływ aktywności fizycznej na profil metaboliczny i wykładniki zapalne u chorych po przeszczepieniu narządu (15’)
Katarzyna Muras-Szwedziak

Zaburzenia limfocytów T w nefropatii IgA – niedocenione elementy patogenezy i ich znaczenie kliniczne (15’)
Jakub Ruszkowski

Nefrologia w kryzysie? Perspektywa polska i międzynarodowa okiem młodego nefrologa (15’)
Ewa Pawłowicz

Dyskusja (15’)

13.15-14.30 Sesja prac oryginalnych Prezentacje ustne prac oryginalnych

Przewodniczący: Jacek Małyszko, Ewa Kwiatkowska, Beata Sulikowska

14.30-15.30 Lunch

15:30-15.45 Uroczystość zakończenia