Spotkanie koleżeńskie

piątek 22.05.2020 r.
godz. 20:00

Spotkanie koleżeńskie jest to nieformalne spotkanie,
które będzie okazją do wymiany myśli i nowych idei,
nawiązania kontaktów zawodowych i miłym sposobem
na spędzanie wolnego czasu po intensywnych obradach.
wstęp dodatkowo płatny zgodnie ze stawkami podanymi na stronie
https://gradatim-sympozja.pl/ptn2020/rejestracja.php

Wydarzenie fakultatywne - dodatkowo płatne
niefinansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE
Więcej informacji wkrótce