Spotkanie koleżeńskie

Wydarzenie fakultatywne - dodatkowo płatne
niefinansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE
Więcej informacji wkrótce