trans

XII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

Transplantacja komórek krwiotwórczych
Poznań, 13-15 października 2022 r.

Strona główna

TRANSPLANTACJA KOMÓREK KRWIOTWÓRCZYCH
porozmawiajmy o białaczkach - let’s talk about leukemias 

 

 

Przewodnicząca Komitetu Naukowo-Organizacyjnego

Prof. dr hab. n. med. Lidia Gil

PATRONAT

patronat transp.png

Komitet Naukowo-Organizacyjny

Lidia Gil – Przewodnicząca
Krzysztof Lewandowski – Wiceprzewodniczący
Jacek Wachowiak – Wiceprzewodniczący
Mieczysław Komarnicki
Dominik Dytfeld
Ewa Bembnista
Anna Łojko-Dankowska
Magdalena Matuszak
Anna Wache
Iwona Przewoźna
Ksenia Durajczyk
Agnieszka Nowak-Potoczek

Program szczegółowy

Poznan Satellite Day

16:00-16:30 Wykład sponsorowany

Bezpieczeństwo i wyniki stosowania terapii podtrzymującej za pomocą TKI 3 generacji u chorych z ALLPh+ poddanych allo-SCT (20’)  Angelini_Pharma.jpg
Krzysztof Lewandowski

Dyskusja (10’)

16:30-16:45 przerwa

16:45-17:30 Sesja sponsorowana  log-pfizer-new.jpg

Inotuzumab ozogamycyny w leczeniu ostrej białaczki limfoblastycznej (15’)
Anna Szmigielska-Kapłon

Gemtuzumab ozogamycyny w leczeniu AML - u jakich chorych lek jest najbardziej efektywny (15’)
Agnieszka Pluta

Izawukonazol w leczeniu grzybicy inwazyjnej - dlaczego jest nam tak potrzebny (15’)
Lidia Gil

17:30-17:50 przerwa

17:50-18:50 Sesja sponsorowana  abbvie-logo-alt.jpg

Leczenie wenetoklaks+azacytydyna - u jakich chorych powinnyśmy prowadzić terapię (20’)
Agnieszka Wierzbowska

Neutropenia a leczenie wenetoklaks+azacytydyna (20’)
Agnieszka Pluta

Profilaktyka powikłań w trakcie terapii wenetoklaks+azacytydyna (20’)
Lidia Gil

Dyskusja

10:00-13:30 Spotkanie sponsorowane

13:30-15:00 lunch


14:30-15:50 Sesja 1 
Przewodniczący: Sebastian Giebel, Krzysztof Lewandowski

MRD in AML in patients undergoing alloHCT (20’)
Francesco Buccisano

Dyskusja (10’)

Immunoterapia w AML – teraźniejszość i przyszłość (20’)
Agnieszka Wierzbowska

Zapobieganie wznowie w ostrej białaczce szpikowej (20’)
Lidia Gil

Dyskusja (10’)

15.50-16.15 przerwa kawowa


16:15-17:55 Sesja 2
Przewodniczący: Lidia Gil, Dominik Dytfeld

ALL z komórek T (20’)
Anna Czyż

CAR T-cell czy HCT w ALL u dzieci (20’)
Krzysztof Kałwak

CAR T-cell czy HCT w ALL u pacjentów dorosłych (20’)
Sebastian Giebel

CRS i ICANS po terapii CAR T-cell (20’)
Tomasz Wróbel

Dyskusja (20’)

17.55-18.00 przerwa kawowa


18:00-19:50 Sesja 3
Przewodniczący: Jacek Wachowiak, Jan Styczyński

Defibrotide in VOD and beyond (30’)
Rafael F Duarte

Powikłania nieinfekcyjne po HCT (20’)
Grzegorz Helbig

GVHD – co nowego w leczeniu (20’)
Grzegorz Basak

CMV po alloHCT współcześnie (20’)
Agnieszka Piekarska

Dyskusja (20’)

9:00-10:40 Sesja 4 
Przewodniczące: Lidia Gil, Ewa Bembnista

KCBTiK: Uwarunkowania prawne i organizacyjne banków komórek w Polsce w dobie terapii komórkowych. Perspektywa rozwoju banków komórek (20’)
Izabela Uhrynowska-Tyszkiewicz 

Poltransplant: Bankowanie krioprezerwowanych allogenicznych komórek krwiotwórczych. Czy dystrybucja tylko dla jednego biorcy? (20’)
Artur Kamiński 

BKM: Rekonstytuacja hematopoezy po transplantacji allogenicznych krioprezerwowanych komórek krwiotwórczych w ostrej białaczce szpikowej (20’)
Ewa Bembnista

Przegląd przeszczepień komórek krwiotwórczych w Polsce (10’+10’)
Jan Styczyński

Dyskusja (20’)

10.40-11.00 przerwa kawowa 

11.00-11.20 Wykład sponsorowany logo_kite.jpg
Yescarta - kiedy i dla kogo (20’)
Joanna Góra-Tybor

11:20-11:40 Evusheld - nowe otwarcie w profilaktyce i leczeniu COVID-19 (20’)  astrazeneca-logo.png
Lidia Gil

11.40-12.05 Vyxeos liposomal w praktyce klinicznej (20’+5’)  swixx_100.jpg
Sebastian Giebel

12.05-12.25 przerwa kawowa


12.25-15.25 Sesja 5 Warsztaty
Przewodniczący: Sebastian Giebel, Jan Styczyński

Transplantacje allogenicznych krwiotwórczych komórek macierzystych (allo-HSCT) u chorych na ostrą białaczkę szpikową FLT3 – follow up (8’+2’)
Elżbieta Patkowska

Znaczenie MRD w AML – analiza własna (8’+2’)
Andrzej Szczepaniak

T-AML w analizie retrospektywnej (8’+2’)
Monika Adamska

Zmiany w mikrobiomie przewodu pokarmowego i ich wpływ na wyniki przeszczepiania komórek krwiotwórczych u dorosłych i dzieci (8’+2’)
Krzysztof Czyżewski

SOS/VOD - podsumowanie wyników retrospektywnej analizy częstości występowania tego powikłania w populacji dorosłych poddanych alotransplantacji komórek macierzystych i propozycja badania prospektywnego (8’+2')
Patrycja Mensah-Glanowska

Wyniki badania ATLAS (8’+2’)
Dominik Dytfeld

Wenetoklas w CLL – doświadczenia własne (8’+2’)
Monika Joks

Przyczyny dyskwalifikacji medycznych dawców na etapie badania wstępnego (8’+2’)
Tigran Torosian

Przechowywanie i transport komórek krwiotwórczych - bezpieczeństwo przeszczepu (8’+2’)
Paula Matuszak

Wsparcie autonomii pacjenta a jego biopsychospołeczny dobrostan: codzienna analiza w diadach pacjent-opiekun (8’+2’)
Małgorzata Sobczyk-Kruszelnicka, Aleksandra Kroemeke

Allotransplantacja komórek krwiotwórczych w PTCL - czy warto? (8’+2’)
Małgorzata Sobczyk-Kruszelnicka, Tomasz Czerw, Joanna Drozd-Sokołowska, Patrycja Mensah-Glanowska, Agnieszka Piekarska, Anna Łojko-Dankowska, Anna Czyż, Sebastian Giebel

Kladrybina w leczeniu kondycjonującym w AML - badanie PALG (8’+2’)
Małgorzata Sobczyk-Kruszelnicka, Sebastian Giebel

Doświadczenia własne z zastosowania PICC (8+2)
Sławomir Milczarek

Bezpieczeństwo i skuteczność terapii choroby przeszczep przeciw gospodarzowi z zastosowaniem różnych protokołów leczenia zabiegami fotoferezy pozaustrojowej u dzieci i u dorosłych (8’+2’)
Agnieszka Sobkowiak-Sobierajska

Dyskusja po każdym wykładzie

Miejsce obrad

CONCORDIA DESIGN sp. z o. o. 
ul. Zwierzyniecka 3
60-813 Poznań

Rejestracja

ARKUSZ REJESTRACYJNY

I grupa: lekarze
II grupa: lekarze do 30 r. ż., pielęgniarki
III grupa: diagności, koordynatorzy 

oplaty rejestracyjne-1.jpg

Podane ceny są cenami brutto, zawierającymi 23% VAT

 

Organizator przyjmuje wpłaty od zarejestrowanych Uczestników Konferencji w formie:

a) do dnia 6 października 2022 r. przelew (bankowy, pocztowy) na rachunek bankowy:

Gradatim Grażyna Horowitz
ul. Owocowa 10
62-080 Tarnowo Podgórne
ING Bank Śląski 68 1050 1533 1000 0091 0889 0691

tytuł płatności: imię i nazwisko Uczestnika, nr zgłoszenia.

b) w dniach 13-15 października 2022 r. w formie wpłaty własnej gotówką lub kartą płatniczą na miejscu w Recepcji Konferencji.

Zgodnie z Regulaminem Konferencji faktury VAT będą wysyłane drogą elektroniczną na podany przez Uczestnika adres e-mail. Jeśli życzą sobie Państwo otrzymać fakturę w wersji papierowej (z podpisem i pieczątką Organizatora) prosimy o zaznaczenie tego w arkuszu rejestracyjnym i wniesienie dodatkowej opłaty w wysokości 7 zł brutto. Faktura VAT zostanie Państwu przesłana na podany adres pocztowy niezwłocznie po uznaniu wpływu na koncie Organizatora.


REGULAMIN UCZESTNICTWA

Warsztaty pielęgniarskie

15 października 2022 r.
godz. 9:00-13:00

Miejsce obrad
Centrum konferencyjne Sheraton Poznan Hotel
Bukowska 3/9
60-809 Poznań

PROGRAM WARSZTATÓW

Początek obrad godz. 9:00
Prowadzenie: Iwona Przewoźna, Ksenia Durajczyk

9:00-10:00 Sesja 1

Patomorfologia i rozpoznanie AML (15’)
Bartosz Małecki (Poznań)

Nowoczesne leczenie AML (15’)
Andrzej Szczepaniak (Poznań)

Doświadczenia własne z zastosowania PICC (15’)
Sławomir Milczarek (Szczecin)

Dyskusja (15’)

10:00-10:20 Przerwa (20’)

10:20-11:20 Sesja 2

CAR-T – doświadczenia własne ośrodka, procedura aferezy (15’)
Ksenia Durajczyk (Poznań)

Czy wszystko robimy tak samo? - pielęgnacja linii naczyniowej centralnej (15’)
Ewa Baluch (Gliwice), Iwona Przewoźna (Poznań), Katarzyna Stępień (Łódź)

Wiedza pacjentów po transplantacji komórek krwiotwórczych krwi na temat diety poprzeszczepowej (15’)
Kinga Malcherczyk (Gliwice)

Dyskusja (15’)

11:20-11:40 Przerwa (20’)

11:40-13:00 Sesja 3

Założenie polskiej grupy pielęgniarskiej EBMT – sprawy organizacyjne (15’)
Iwona Przewoźna (Poznań)

Opieka pielęgniarska nad pacjentem geriatrycznym z AML (15’)
Arleta Jankowska (Poznań)

Bezpieczeństwo podawania leków onkologicznych - zastosowanie linii wielodrożnych (15’)
Mariusz Duda (Poznań) 

Dyskusja (35’)

13:00 Lunch

Partnerzy

Partner Strategiczny

abbvie-logo-alt.jpg

astrazeneca-logo.png

log-pfizer-new.jpg


Partner Główny
logo_astellas.jpg

logo_fmc.jpg

gilead-kite.png


Partner

Angelini_Pharma.jpg
bms_celg_g_logo_rgb_300.jpg

medac4c.jpg


MSD_1920x1080px.jpg

novartis_logo_pos_rgb.png

logo_swixx.jpg

Wystawca

Terumo BCT

Certyfikat

certyfikat - transplantacja.jpg
certyfikat-transplantacja-1.jpg

Kontakt

KONTAKT W SPRAWACH NAUKOWYCH

Katedra i Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku
Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
60-596 Poznań, ul. Szamarzewskiego 84

Sekretariat
tel. (+48) 61 854 93 83 faks (+48) 61 854 93 56

 

KONTAKT W SPRAWACH ORGANIZACYJNYCH

gradatim_logo.png

GRADATIM Grażyna Horowitz
ul. Owocowa 10, 62-080 Tarnowo Podgórne
tel./faks (+48) 61 814 65 14
Koordynator Konferencji: Grażyna Horowitz

Kontakt dla Uczestników:
Beata Jankowska
tel. kom. (+48) 722 005 040
E-mail: sctpoznan@gradatim-sympozja.pl

Kontakt dla Wykładowców:
Anna Dubowik
tel. kom. (+48) 511 410 042
E-mail: anna@gradatim-sympozja.pl

Kontakt dla Partnerów/Wystawców:
Grażyna Horowitz
tel. kom. (+48) 501 834 112
E-mail: office@gradatim-sympozja.pl