Ograniczenia w przemieszczaniu oraz konieczność samoizolacji wpłynęły na organizację spotkań naukowych w tradycyjnej formie. Jednocześnie postęp nauk medycznych w dzisiejszych czasach znacząco przyśpieszył. Badania nad wirusem SARS-CoV-2 i wpływ infekcji na postępowanie w różnych dziedzinach terapeutycznych osiągnęły niespotykaną dotychczas skalę. Nowe odkrycia, rekomendacje czy też wytyczne postępowania powinny być jak najszybciej wprowadzone do codziennej praktyki.

Powszechny dostęp do technologii informatycznych pozwala na szybkie przekazywanie informacji za pośrednictwem telekonferencji, wideo połączeń czy też seminariów odbywających się w przestrzeni wirtualnej.

Jedną z nowych, coraz bardziej popularnych form komunikacji są webinaria - spotkania w czasie rzeczywistym z ekspertami, i czołowymi autorytetami w danej dziedzinie nauki. Był to dla nas impuls do zbudowania nowej platformy wymiany wiedzy i doświadczeń - WebinariumGradatim. Formuła webinarium pozwala na aktywne uczestnictwo w spotkaniu poprzez możliwość zadawania pytań czy też czynny udział w dyskusji. Jednocześnie udział, w tego typu wydarzeniu naukowym, nie wymaga od jego uczestników instalacji dodatkowego oprogramowania czy posiadania specjalnego sprzętu. Aby wziąć udział w WebinariumGradatim wystarczy spełnić minimalne wymagania techniczne (komputer połączony z internetem) i utworzyć konto poprzez bezpłatną rejestrację w systemie dostępną pod adresem

https://online.gradatim-sympozja.pl/

Wspólnie z ekspertami mamy zaszczyt zaprosić Państwa do czynnego uczestnictwa w WebinariumGradatim, podczas których poruszane będą najbardziej palące zagadnienia oparte na najnowszych osiągnięciach naukowych.

Zapraszamy do udziału!