Szczecin, 25-26 WRZEŚNIA 2020 R.

 
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
Pro et Contra 2020
konferencja on-line

[ strona konferencji ]


POZNAŃ, 16-17 PAŹDZIERNIKA 2020 R.

 
X Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
Transplantacja komórek krwiotwórczych w leczeniu nowotworów układu chłonnego
konferencja on-line

[ strona konferencji ]


Warszawa, 6 marca 2020 r.

Nowy termin konferencji 7 listopada 2020 r.

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
XVI Warszawskie Spotkania Nefrologiczne
konferencja on-line

[ program wkrótce dostępny ] | [ WAŻNY KOMUNIKAT ] | [ certyfikat infarmy ]


Poznań, 13-14 marca 2020 r.

Nowy termin konferencji 4-5 grudnia 2020 r.

 
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
Poznańskie Spotkania Gastroenterologiczne
konferencja on-line

[ strona Konferencji ]


Kielce, 28-30 maja 2020 r.

Nowy termin konferencji 6-8 maja 2021 r.

 
X Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej

[ strona Konferencji ]


Rzeszów, 24-26 czerwca 2021 r.

 
XXVI Konferencja Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego

[ I komunikat ]