Sztuka organizowania
konferencji / zjazdów / sympozjów / szkoleń / wydarzeń wirtualnych
Aktualności
Midsummer_2_KOR
Wrocław, June, 16-18 2023
12th Midsummer Meeting on Pediatric Hematology,
Oncology and Stem Cell Transplantation
SIOP_grafika
Wroclaw, June 22-23 2023
SIOP-RTSG WROCLAW MEETING
Warsztaty_2023_2_kor
30 czerwca - 1 lipca 2023 r.
Warsztaty
Lymphoma Myeloma let’s play CAR-T
PFR - Polski fundusz Rozwoju
Nasze DNA
Tworzymy wydarzenia
- od początku do końca
Konferencje
Konferencje
Zjazdy
Zjazdy
Szkolenia
Szkolenia
Webinaria
Webinaria
i inne
i inne