Kalendarium

WSN_2024_2
Warszawa, 1 marca 2024 r.
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
XX Warszawskie Spotkania Nefrologiczne
Nefrokardiologia 2024
Białystok, 19-20 kwietnia 2024 r.
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
Nefrokardiologia 2024
POST-EBMT_2024_2
22-23 kwietnia 2024 r.
Wydarzenie on-line
Post-EBMT
PTN_2024_Tablica_6_2
Lublin, 19-22 czerwca 2024 r.
XXVIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego
Leukemia _2024
28-29 czerwca 2024 r.
Warsztaty
Leukemia update
Zaburzenia hemostazy_2024
Poznań, 7 września 2024 r.
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
Zaburzenia hemostazy
Tablica_Gastro_2024_1
13-14 września 2024 r.
Poznańskie Spotkania Gastroenterologiczne