6 marca 2021 r.

XVII Warszawskie Spotkania Nefrologiczne
Nefrologia w pandemii i co dalej?
wydarzenie on-line

[ First Announcement ] | [ PROGRAM ] | [ CERTYFIKAT INFARMA ]


12 marca 2021 r.

 
Światowy Dzień Nerek 2021
wydarzenie on-line

[ First Announcement ] | [ PROGRAM ] | [ CERTYFIKAT INFARMA ]


23-24 MARCA 2021 R.

 
Post-EBMT
wydarzenie on-line

[ First Announcement ] | [ PROGRAM ] | [ CERTYFIKAT INFARMA ]


8 KWIETNIA 2021 R.

WebinariumGradatim
Szpiczak plazmocytowy od rozpoznania do nowoczesnego leczenia z perspektywy lekarza rodzinnego, nefrologa i hematologa
wydarzenie on-line

[ First Announcement ]


WROCŁAW, 22-23 KWIETNIA 2021 R.

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
Guzy lite - diagnostyka i leczenie

[ First Announcement ]


6-8 may 2021 r. Kielce, Poland

 
X Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej
wydarzenie on-line

[ Website ]


24-26 june 2021 r. Rzeszow, Poland

 
XXVI Konferencja Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego

[ Website ]


Szczecin, 23-25 września 2021 r.

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
Pro et Contra 2021

[ First Announcement ]


15-16 X 2021 r. poznan, Poland

XI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
Transplantacja komórek krwiotwórczych - czego jeszcze nie umiemy a co wychodzi nam bardzo dobrze

[ First Announcement ]


12-13 LISTOPADA 2021 R.

WebinariumGradatim
Poznańskie Spotkania Gastroenterologiczne

[ First Announcement ]