REKA _strona_980x515px

XI Zjazd

Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka

Bydgoszcz, 3-6 września 2023 r.

Strona główna

Drogie Koleżanki i Koledzy! 

zdj.jpg

          Serdecznie zapraszamy na XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka.
Miejscem Zjazdu będzie duża sala widowiskowa Opery Nova w Bydgoszczy.

          Zjazd rozpocznie się 3 września 2023 roku około południa spotkaniem Zarządu PTGC, wykładami edukacyjnymi oraz wykładem inauguracyjnym, uroczyście otwierającym Zjazd.Będzie czas na wręczenie członkostwa honorowego, medali i nagród. Na koniec dnia zapraszamy na występ Big Bandu Eljazz i uroczystą kolację w Operze.

          W czasie trwania Zjazdu przewidujemy siedem sesji naukowych oraz sesję plakatową w formie on-line.

          Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie ciągłego szkolenia diagnostów laboratoryjnych i lekarzy, przewidujemy punkty edukacyjne.

Po raz kolejny serdecznie zapraszamy do Bydgoszczy!
Komitet Organizacyjny

Komitet Naukowy

Przewodnicząca
prof. dr hab. Olga Haus

Członkowie
prof. dr hab. Maciej Borowiec
prof. dr hab. Krystyna Chrzanowska
prof. dr hab. Agata Filip
dr hab. Mariola Iliszko
prof. dr hab. Maciej Krawczyński
prof. dr hab. Anna Latos-Bieleńska
prof. dr hab. Jan Lubiński
dr hab. Beata Nowakowska
dr n. med. Ewa Obersztyn
prof. dr hab. Maria Sąsiadek
prof. dr hab. Ryszard Słomski
prof. dr hab. Robert Śmigiel
prof. dr hab. Jolanta Wierzba
prof. dr hab. Michał Witt

Komitet Honorowy 

Patronat Honorowy

patronat prezydenta z tłem.jpg
logo CollMed im Ludwika Rydygiera UMK RGB pion PL.jpg

Honorowi Członkowie PTGC

prof. dr hab. Ewa Bocian

prof. dr hab. Danuta Rożynkowa

dr Maria Ferguson-Smith
prof. Malcolm Ferguson-Smith

prof. dr hab. Kazimierz Kozłowski

prof. dr hab. Tadeusz Mazurczak
prof. dr hab. Jacek Zaremba


Uhonorowani Medalem PTGC

prof. dr hab. Małgorzata Krajewska-Walasek
prof. dr hab. Jerzy Nowak
prof. dr hab. Stanisław Zajączek

 

Komitet Organizacyjny

Przewodnicząca
dr n.med. Katarzyna Skonieczka

Członkowie
prof. dr hab. Olga Haus
mgr Ewelina Łazarczyk
mgr Katarzyna Jułga
mgr Anna Repczyńska
dr n. med. Karolina Matiakowska-Bryk
dr n. med. Katarzyna Bilińska

Tematy przewodnie

 1. Diagnostyka prenatalna
 2. Nowoczesna diagnostyka niepełnosprawności intelektualnej, wad wrodzonych i chorób monogenowych
 3. Nowe odkrycia w genetyce nowotworów układu krwiotwórczego i nowotworów narządowych
 4. Neurogenetyka
 5. Case Reports
 6. Varia

Program

PROGRAM DO POBRANIA:

PROGRAM.PDF

 

12.00-13.00 Spotkanie Zarządu Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka

12.00-13.30 Lunch

13.30-16.40 SESJE EDUKACYJNE

13.30-14.30 BADANIA PRZESIEWOWE NOWORODKÓW

Prowadzący: Jolanta Wierzba, Krystyna Chrzanowska, Robert Śmigiel

13.30-13.50 Aktualne badania przesiewowe noworodków w Polsce – spojrzenie lekarza
Mariusz Ołtarzewski

13.50-14.10 Badania przesiewowe w Polsce – spojrzenie genetyka molekularnego
Kamila Czerska, Agnieszka Sobczyńska-Tomaszewska

14.10-14.20 Ocena efektywności badań genetycznych w badaniach przesiewowych noworodków w kierunku mukowiscydozy w ramach Programu Badań Przesiewowych Noworodków w latach 2012-2022
Karolina Kowalczyk, Monika Bachanek, Mariusz Ołtarzewski , Olga Drgas, Michał Grzesiak, Agnieszka Bajor, Helena Poławska, Natalia Filipowska, Anna Lipińska, Monika Frąckiewicz, Zuzanna Pełka, Beata Kalaba-Piechota, Michalina Gunia, Sylwia Kaźmierczak, Małgorzata Śliwa, Maryla Michalak, Monika Muskała, Kamila Czerska, Agnieszka Kunkiewicz, Aleksandra Pęciłło, Agnieszka Sobczyńska-Tomaszewska

14.20-14.30 dyskusja

14.30-15.10 NOWE BADANIA GENETYCZNE W NOWOTWORACH 

Prowadzący: Mariola Iliszko, Barbara Panasiuk, Dorota Koczkodaj

14.30-14.50 Niekodujące RNA w przewlekłej białaczce limfocytowej (CLL) - kosmos bez granic
Agata A. Filip, Jakub Jaworski

14.50-15.10 Rola składu mikrobiomu jelitowego w odpowiedzi na immunoterapię w nowotworach
Łukasz Łaczmański

15.10-15.25 Przerwa

15.25-16.40 ANALIZA DANYCH I BIOINFORMATYKA 

Prowadzący: Monika Gos, Tomasz Gambin

15.25-15.30 Wprowadzenie. Klasyfikacja ACMG i co dalej?
Monika Gos

15.30-15.45 Genebe.net – automatyczna implementacja kryteriów ACMG
Piotr Stawiński

15.45-16.00 Wykorzystanie narzędzia Ximmer w analizie CNV na podstawie danych z sekwencjonowania następnej generacji
Mateusz Dawidziuk, Paweł Kamiński, Monika Gos, Maciej Geremek, Tomasz Gambin

16.00-16.15 Naprawa błędów – praktyczne wykorzystanie narzędzia FixItFelix
Anna Lewan, Elżbieta Podgórska, Ewa Obersztyn, Anna Kutkowska-Kaźmierczak, Monika Gos, Dorota Hoffman-Zacharska, Tomasz Gambin, Mateusz Dawidziuk

16.15-16.30 Analiza ludzkiego mitochondrialnego DNA metodami sekwencjonowania wysokoprzepustowego – korzyści i wyzwania
Agnieszka Piotrowska-Nowak

16.30-16.40 dyskusja

16.40-17.00 Przerwa

17.00-18.00 OTWARCIE ZJAZDU

Olga Haus
Przewodnicząca Komitetu Naukowego

18.00-18.45 Wykład inauguracyjny
Zmiany genetyczne chromosomu X warunkują niezrównoważoną płciowo zapadalność na pierwotnego chłoniaka śródpiersia z dużych komórek B
Iwona Włodarska (Centrum Genetyki Człowieka, KU Leuven, Leuven, Belgia)

8.30-10.45 SESJA I - JUBILEUSZOWA, Z OKAZJI XXX-LECIA PTGC

Prowadzący: Ewa Bocian, Tadeusz Mazurczak, Olga Haus, Jan Lubiński

8.30-8.45  30 lat minęło…
Olga Haus

8.45-9.05 Choroby rzadkie - sukcesy, wyzwania i perspektywy
Krystyna Chrzanowska, Agnieszka Madej-Pilarczyk, Instytut Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka

9.05-9.25 Mutacje germinalne genu ATRIP predysponują do raka piersi
Cezary Cybulski

9.25-9.45 Zespół delecji 22q11 jako model choroby genomowej
Beata Nowakowska

9.45-10.05 Diagnostyka pacjenta z chorobą monogenową. Wyzwania i pułapki
Maciej Borowiec

10.05-10.25 Rekomendacje diagnostyczne i terapeutyczne w chorobach/zespołach uwarunkowanych genetycznie. Rola genetyka klinicznego
Robert Śmigiel

10.25-10.45 Genetyka przyciągania, ale nie ziemskiego
Jolanta Wierzba

10.45-11.00 dyskusja

11.00-11.35 Przerwa

11.35-13.55 SESJA II Prenatalna i postnatalna diagnostyka genetyczna – począć, urodzić i wychować zdrowe dziecko

Prowadzące: Krystyna Chrzanowska, Magdalena Pasińska, Monika Gos

11.35-11.55 Podsumowanie wyników uzyskanych za pomocą celowanego panelu genowego u pacjentów z niepłodnością partnerską
Adam Pudełko

11.55-12.15 Analiza profilu mikroRNA w surowicy kobiet ciężarnych
Ilona Jaszczuk

12.15-12.35 Zastosowanie diagnostyki preimplantacyjnej w zapobieganiu dziedzicznym chorobom nowotworowym
Anna Strychalska

12.35-12.50 Diagnostyka prenatalna z zastosowaniem techniki sekwencjonowania eksomowego
Beata Nowakowska

12.50-13.05 CeGaT Exome Xtra, better than exome, smarter than genome  CeGaT_Logo_CMYK_o-S_Color [PRINT].jpg
Jacek Łukasik

13.05-13.20 Sekwencjonowanie panelowe w diagnostyce wybranych zespołów dysmorficznych z niskorosłością i/lub opóźnieniem rozwoju psychoruchowego
Olga Malinowska, Anna Kutkowska-Kaźmierczak, Karolina Śledzińska, Robert Śmigiel, Monika Cichoń-Kotek, Jolanta Wierzba, Beata Lipska-Ziętkiewicz, Aleksandra Gintowt-Chakour, Jennifer Castañeda, Jakub Klapecki, Maciej Geremek, Małgorzata Piotrowicz, Nina Wieczorek-Cichecka, Tatiana Chilarska, Edyta Budzyńska, Paweł Własienko, Artur Barczyk, Ilona Jaszczuk, Katarzyna Wojciechowska, Jacek Pilch, Natalia Braun-Walicka, Beata Twardowska, Krzysztof Szczałuba, Ewa Obersztyn, Jerzy Bal, Monika Gos

13.20-13:35 Zespoły przerostowe związane z mutacją PIK3CA (PROS)
Anna Kłosowska

13:35-13.55 dyskusja

 13.55-14.45 Lunch

14.45-16.15 SESJA III MEDYCYNA GENOMOWA – NIEUCHRONNA DROGA ROZWOJU MEDYCYNY. OBIETNICE I ZAGROŻENIA

Prowadzący: Maria Sąsiadek, Michał Witt, Olga Haus

14.45-14.55 Medycyna genomowa – nieuchronna droga rozwoju medycyny. Obietnice i zagrożenia
Maria Sąsiadek

14.55-15.15 Znaczenie baz danych w procesie interpretacji wyników sekwencjonowania genomu człowieka. Ryzyko de-anonimizacji indywidualnych danych genomowych
Rafał Płoski

15.15-15.35 Ochrona genomowych danych osobowych - regulacje prawne w krajach europejskich, USA i w Chinach
Małgorzata Madej

15.35-15.45 Genomowe badania naukowe a specyficzne wymogi etyczne
Michał Witt

15.45-15.55 Społeczny odbiór rozwoju badań genomowych w Polsce
Sławomir Zagórski

15.55-16.15 dyskusja

16.15-16.30 Przerwa

16.30-18.15 SESJA IV ZASTOSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNIK BADAŃ MOLEKULARNYCH W GENETYCE KLINICZNEJ

Prowadzący: Anna Latos-Bieleńska, Beata Nowakowska, Maciej Borowiec

16.30–16.50 RASopatie i ich diagnostyka różnicowa – jak pomaga nam analiza NGS?
Monika Gos, Olga Malinowska, Beata Twardowska, Mateusz Dawidziuk, Aleksandra Landowska, Anna Abramowicz, Anna Kutkowska-Kaźmierczak, Natalia Braun-Walicka, Jakub Klapecki, Maciej Geremek, Paweł Własienko, Jennifer Castaneda, Artur Barczyk, Karolina Śledzińska, Monika Cichoń-Kotek, Anna Kłosowska, Damian Bieszczad, Beata Lipska-Ziętkiewicz, Aleksandra Gintowt-Chakour, Małgorzata Piotrowicz, Tatiana Chilarska, Nina Wieczorek-Cichecka, Jacek Pilch, Katarzyna Końska, Magdalena Janeczko, Jolanta Fijak-Moskal, Katarzyna Wojciechowska, Ilona Jaszczuk, Renata Posmyk, Anna Jakubiuk-Tomaszuk, Magdalena Badura-Stronka, Maria Lassota, Krzysztof Szczałuba, Jolanta Wierzba, Robert Śmigiel, Ewa Obersztyn, Jerzy Bal

16.50-17.05 Analiza kliniczna i molekularna grupy 172 probandów z klinicznym rozpoznaniem RASopatii: korelacja genotyp-fenotyp
Natalia Braun-Walicka, Monika Gos, Aleksandra Landowska, Anna Abramowicz, Olga Kordowska, Sylwia Rzońca, Justyna Sawicka, Tomasz Gambin, Katarzyna Szamotulska, Ewa Mierzejewska, Anna Kutkowska-Kaźmierczak, Jennifer Castaneda, Jolanta Wierzba, Robert Śmigiel, Anna Jakubiuk-Tomaszuk, Marek Karpiński, Anna Doraczyńska-Kowalik, Małgorzata Piotrowicz, Tatiana Chilarska, Ryszard Ślęzak, Ewa Kaczorowska, Magdalena Krygier, Katarzyna Wojciechowska, Jacek Pilch, Renata Posmyk, Ewa Obersztyn, Tadeusz Mazurczak

17.05-17.20 Diagnostyka genetyczna wrodzonych błędów odporności z wykorzystaniem metod wysokoprzepustowych - podsumowanie 7-letnich doświadczeń Pracowni Immunopatologii i Genetyki UM w Łodzi
Katarzyna Bąbol-Pokora, Marta Bielska, Kamila Wypyszczak, Weronika Dobrewa, Zuzanna Urbańska, Sylwia Kołtan, Wojciech Młynarski

17.20-17.35 SOPHiA breaking the borders in routine molecular diagnostics image001.png   
Pavel Horak

17.35-17.50 Badania WES jako źródło wariantów mitochondrialnych do interpretacji
Sebastian Skoczylas, Tomasz Płoszaj, Agata Pastorczak, Karolina Gadzalska, Paulina Jakiel, Monika Gorządek, Ewa Juścińska, Maciej Borowiec, Agnieszka Zmysłowska

17.50-18.00 Solving challenging cases in genetic testing at Blueprint Genetics  BpG_Logotype_CMYK.jpg
Justyna Ulanska-Poutanen

18.00-18.15 dyskusja

18.15-19.00 SESJA V BYĆ KONSULTANTEM KRAJOWYM

Prowadzące: Olga Haus, Jolanta Wierzba

Spotkanie z Konsultant Krajową prof. Anną Latos-Bieleńską: Genetyka kliniczna i laboratoryjna w Polsce – stan aktualny i perspektywy

08.00-10.15 SESJA VI Sesja sponsorowana Altium_horizontal_color.png

8.00-8.25 Profilowanie transkryptomów z rozdzielczością pojedynczej komórki
Joanna Zimniak (Altium International)

8.25-8.45 Nowoczesne podejście do wielkoskalowego biobankowania
Bartosz Wojciechowicz (Altium International)

8.45-9.10 MGI Technology and Products - Bringing choice to sequencing
Liviu Pârâu (MGI Tech GmbH)

9.10-9.35 IVD-certified NGS solutions for NIPT, postnatal and cancer diagnostics
Alejandra Pérez Sastre (Sistemas Genómicos a member of SYNLAB)

9.35-10.15 Agilent community designs for CGH and NGS in the clinical space
Martin Judex (Agilent Technologies)

10.15-10.30 Przerwa

10.30-13.20 SESJA VII LECZENIE GENETYCZNIE UWARUNKOWANYCH CHORÓB RZADKICH – PRZYMIARKI I ZASTOSOWANIE PRAKTYCZNE

Prowadzący: Ewa Obersztyn, Beata Lipska-Ziętkiewicz, Grzegorz Węgrzyn

10.30-10.50 Edytory zasad oparte na CRISPR/Cas9 – możliwości i ograniczenia zastosowania w terapiach genowych
Łukasz Łaczmański

10.50-11.00 Wykorzystanie indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych i edycji genów w badaniach nad patogenezą wrodzonej neutropenii
Zuzanna Rydzyńska, Joanna Madzio, Dawid Grzela, Weronika Dobrewa, Bartłomiej Pawlik, Damian Krzyżanowski, Wojciech Młynarski

11.00-11.30 Stymulacja autofagii koryguje odkładanie się agregatów białkowych oraz objawy choroby Huntingtona w modelach komórkowych i zwierzęcych
Grzegorz Węgrzyn

11.30-12.20 SMA – jak badać i jak leczyć
Monika Gos, Maria Jędrzejowska

12.20-12.40 Nowe metody leczenia DMD, terapie genowe
Karolina Śledzińska

12.40-13.10 Porada genetyczna a nowe możliwości leczenia chorób i zespołów genetycznych
Piotr Iwanowski

13.10-13.20 dyskusja

13.00-13.40 LUNCH

13.40-15.45 SESJA VIII GENETYKA NOWOTWORÓW

Prowadzące: Agata A. Filip, Iwona Włodarska, Mariola Iliszko

13.40-14.00 SELINA – śmiertelność niezależnie od przyczyny zmniejszona przez optymalizację stężenia selenu we krwi
Jan Lubiński

14.00-14.20 Nowa klasyfikacja molekularna raka endometrium a kompleksowa diagnostyka genetyczna - doświadczenia Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach
Artur Kowalik, Magdalena Szczepaniak, Marcin Misiek, Janusz Kopczyński, Monika Siołek, Stanisław Góźdź

14.20-14.40 Rozpoznanie wrodzonej predyspozycji do nowotworzenia u wyselekcjonowanych klinicznie dzieci z nowotworami limfoidalnymi
Agata Pastorczak, Kamila Wypyszczak, Bartosz Szmyd, Karolina Miarka-Walczyk, Katarzyna Bąbol-Pokora, Karolina Krajewska, Marcin Henning, Iwona Dachowska, Agnieszka Wziątek, Anna Wakulińska, Krawczuk-Rybak Maryna, Kazanowska Bernarda, Bulsa Joanna, Andrzej Kołtan, Joanna Trelińska, Wojciech Młynarski

14.40-15.05 Pierwsze ogólnopolskie badanie kwalifikujące pacjentów pediatrycznych z ALL o podtypie Ph-like do leczenia ruxolitynibem
Paulina Skowera, Magdalena Stelmach, Borys Styka, Łukasz Sędek, Zuzanna Urbańska, Karolina Walczyk-Miarka, Agata Pastorczak, Joanna Zawitkowska, Wojciech Młynarski, Jerzy R. Kowalczyk, Tomasz Szczepański, Monika Lejman

15.05-15.20 AbsoluteQ – wykorzystanie innowacyjnej technologii dPCR w genetyce człowieka  Thermo Fisher Scientific.jpg
Maciej Orsztynowicz

15.20-15.45 Szerokie profilowanie genomowe CGP w onkologii  logo Roche.jpg
Tadeusz Kałużewski

15.45-15.55 dyskusja

15.55-17:00 SESJA IX Warianty założycielskie i prywatne w genetyce populacyjnej i klinicznej

Prowadzący: Dorota Hoffmann-Zacharska, Aleksander Jamsheer, Izabela Łaczmańska

15.55-16.15 Warianty założycielskie w badaniach populacyjnych i diagnostycznych
Patrycja Daca-Roszak, Beata S. Lipska-Ziętkiewicz, Ewa Ziętkiewicz

16.15-16.30 Wydajność diagnostyczna testów panelowych opartych o sekwencjonowanie następnej generacji w poszukiwaniu przyczyn endofenotypów padaczki
Magdalena Badura-Stronka, Katarzyna Wołyńska, Anna Winczewska-Wiktor, Justyna Marcinkowska, Michał Piechota, Marta Przyborska, Natalia Kochalska, Barbara Steinborn, Maciej Krawczyński

16.30-16.45 Skuteczność badań genetycznych BRCA1 i BRCA2 u kobiet chorych na raka piersi i/lub jajnika
Ewa Kwiatkowska, Aneta Janiec-Jankowska, Anna Grzelak, Paulina Rokicka, Agata Dalka, Iwona Tyszer-Kowalczyk, Agnieszka Podgórska, Paweł Leszczyński, Dorota Nowakowska, Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld, Andrzej Tysarowski

16.45-17:00 dyskusja

17:00-17.20 Przerwa

17.20-19.00 WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW PTGC

09.00-10.00 test dla diagnostów laboratoryjnych

10.00-10.20 przerwa

10.20-12.35 SESJA X 25-lecie Katedry Genetyki Klinicznej CM UMK

Prowadzący: Jolanta Wierzba, Maciej Borowiec, Krystyna Chrzanowska

10.20-10.35 Srebrne wesele Katedry Genetyki Klinicznej
Olga Haus

10.35-10.55 Rola badań genetycznych i trudności diagnostyczne w położnictwie i ginekologii
Magdalena Pasińska

10.55-11.10 Badania genetyczne we wrodzonych zespołach wiotkości tkanki łącznej
Anna Junkiert-Czarnecka, Maria Pilarska-Deltow, Aneta Bąk, Marta Heise, Olga Haus

11.10-11.25 Metody cytogenetyczne i molekularne w diagnostyce anemii Fanconiego – doświadczenia własne
Anna Repczyńska, Katarzyna Jułga, Ewelina Łazarczyk, Olga Haus

11.25-11.40 Retrospektywne, prenatalne badania aCGH u ciężarnych z nieprawidłowymi wynikami badań nieinwazyjnych i prawidłowym kariotypem płodu
Ewelina Łazarczyk, Barbara Iskra, Maria Pilarska-Deltow, Anna Repczyńska, Anna Sowińska-Seidler, Aleksander Jamsheer, Wanda Hawuła, Magdalena Pasińska, Olga Haus

11.40-11.55 Częstość występowania aberracji strukturalnych w obrębie chromosomu pary 1 u pacjentów ze szpiczakiem plazmocytowym
Ariel Najdowski, Katarzyna Skonieczka, Katarzyna Jułga, Olga Haus

11.55-12.10 Poszukiwanie wrodzonych mutacji u pacjentów z ostrą białaczką szpikową
Aneta Bąk

12.10-12.25 Analiza mutacji i poziomu ekspresji genów JAK2, MPL, CALR, ASXL1, SRSF2, SH2B3, CBL i IDH1/2 oraz ich wpływu na parametry kliniczne i czas całkowitego przeżycia (OS) chorych z nadpłytkowością samoistną (ET) i pierwotną mielofibrozą (PMF)
Alicja Bartoszewska-Kubiak, Karolina Matiakowska-Bryk, Małgorzata Morgut-Klimkowska, Ewelina Donarska, Dominika Mlicka, Olga Haus

12.25-12.35 dyskusja

12.35-13.20 ZAKOŃCZENIE ZJAZDU

13.20-14.30 Lunch

Streszczenia

Rejestracja

a) Opłaty rejestracyjne podstawowe
(o wysokości opłaty decyduje termin wykonania przelewu, a nie data przyjęcia zgłoszenia na Zjazd)

Rodzaj opłaty pierwszy termin
(do 30.06.2023 r.)
drugi termin
(od 01.07.2023r.
do 3.08.2023r.
7.08.2023r.)
trzeci termin
po 3.08.2023 r.
7.08.2023 r. 

na miejscu
opłata rejestracyjna podstawowa Członkowie
PTGC
500,00 zł 630,00 zł 700,00 zł
opłata rejestracyjna podstawowa dla
Uczestników nie będących Członkami PTGC
600,00 zł 730,00 zł 800,00 zł
opłata rejestracyjna podstawowa dla studentów
i doktorantów do 35 r. ż.*
350,00 zł 480,00 zł 550,00 zł
lunch w dniu 3.09.2023 r. 50,00 zł 50,00 zł 65,00 zł
lunch w dniu 4.09.2023 r 50,00 zł 50,00 zł 65,00 zł
lunch w dniu 6.09.2023 r 50,00 zł 50,00 zł 65,00 zł
UWAGA! Podane ceny zawierają podatek VAT (23%)
*Uczestnik Zjazdu powinien wylegitymować się podczas rejestracji w Recepcji Zjazdu dokumentem potwierdzającym prawo do skorzystania ze wskazanej opłaty rejestracyjnej

 

 

Opłata rejestracyjna podstawowa obejmuje: 

 • udział w wykładach, warsztatach i pozostałych aktywnościach naukowych, 
 • program, streszczenia prac oryginalnych, 
 • materiały konferencyjne, długopis, notes, identyfikator, certyfikat uczestnictwa, 
 • materiały promocyjne partnerów, 
 • wstęp na teren wystawienniczy (zgodnie z Ustawą Prawo Farmaceutyczne) 
 • lunch w dniu 5.09.2023 r. i przerwy kawowe

b) Opłaty rejestracyjne dodatkowe 
niefinansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE, firm członkowskich Izby POLMED lub MedTech Polska
(o wysokości opłaty decyduje termin wykonania przelewu, a nie data przyjęcia zgłoszenia na Zjazd)

Rodzaj opłaty pierwszy termin
(do 20.06.2023 r.)
drugi termin
(od 21.06.2023r.
do 3.08.2023r.
7.08.2023r.)
trzeci termin
po 3.08.2023 r.
7.08.2023 r. 

na miejscu
opłata za udział w spotkanie koleżeńskie**
5.09.2023 r., godz. 20:00
200,00 zł 250,00 zł 300,00 zł
opłata za udział osoby towarzyszącej* 350,00 zł 500,00 zł 650,00 zł

**liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń 

*Osoba Towarzysząca może być zarejestrowana jedynie wspólnie z pełnoprawnym Uczestnikiem Zjazdu 

Opłata rejestracyjna obejmuje: 

 • identyfikator 
 • lunch w dniu 5.09.2023 r. 
 • udział w Spotkaniu koleżeńskim.

Pełna opłata rejestracyjna - jest to wartość należności wynikającej z sumy opłaty podstawowej i dodatkowej (Spotkanie koleżeńskie).
Organizator przyjmuje wpłaty od zarejestrowanych Uczestników Zjazdu w formie:

a) do dnia 2 września 2023 r. przelew (bankowy, pocztowy) na rachunek bankowy:

Gradatim Grażyna Horowitz
ul. Owocowa 10
62-080 Tarnowo Podgórne
ING Bank Śląski 68 1050 1533 1000 0091 0889 0691
tytuł płatności: imię i nazwisko Uczestnika, nr zgłoszenia.
 
 
b) w dniach 3-6 września 2023 r. w formie wpłaty własnej gotówką lub kartą płatniczą na miejscu w Recepcji Zjazdu.
 

Zasady zgłaszania prac

Uprzejmie informujemy, że w razie jakichkolwiek pytań dotyczących zgłaszania prac prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 722 005 040. Pragniemy nadmienić, że rejestracja i wysyłanie streszczeń z zabezpieczonych, zgodnie z wymogami RODO, sieci szpitalnych jest niemożliwa. W takim wypadku należy zmienić sieć internetową na prywatną. 

 1. Zarejestrowani uczestnicy Zjazdu mogą przesyłać streszczenia wyłącznie drogą elektroniczną. Streszczenia prac oryginalnych będą oceniane i kwalifikowane przez Komitet Naukowy do prezentacji w ramach elektronicznej sesji plakatowej i/lub prezentacji ustnej. Streszczenia zakwalifikowane do prezentacji podczas Zjazdu zostaną opublikowane w materiałach zjazdowych. 

 2. Termin nadsyłania streszczeń prac oryginalnych: 15 lipca 2023 r. 22 lipca 2023 r. 

 3. Streszczenie pracy oryginalnej powinno być przygotowane w języku polskim

 4. Streszczenie pracy oryginalnej nie może zawierać tabel, wykresów ani rysunków.

 5. Streszczenie pracy oryginalnej musi zawierać:
  - tytuł pracy w języku polskim,
  - pełne dane osoby prezentującej pracę – imię (imiona) i nazwisko, e-mail, numer telefonu,
  - imiona i nazwiska wszystkich autorów, pełną nazwę instytucji, z której pochodzą autorzy pracy,
  - słowa kluczowe (maksymalnie 6 słów)
  - tekst streszczenia z podziałem na Wstęp, Cel, Materiały i Metody, Wyniki, Wnioski 

 6. Streszczenie pracy oryginalnej nie może zawierać więcej niż 300 słów z wyłączeniem danych osobowych autorów, ich afiliacji oraz nazw akapitów.

 7. Wyłącznie zarejestrowani Uczestnicy Zjazdu, którzy opłacili udział w Zjeździe będą mieli możliwość prezentacji prac.

 8. Nadesłane streszczenia prac oryginalnych będą ocenione przez Komitet Naukowy i zakwalifikowane do prezentacji ustnej lub plakatowej:
  a) prezentacje ustne:
  - po przyjęciu pracy przez Komitet Naukowy, zgodnie z tematyką doniesienia,
  - poszczególne prace zostaną przedstawione podczas Zjazdu
  - czas przewidziany na prezentację ustną zostanie podany w komunikacie końcowym potwierdzającym przyjęcie pracy,
  b) elektroniczna sesja plakatowa:
  - prace zakwalifikowane do tej formy prezentacji będą eksponowane przez cały czas trwania Konferencji.
  - szczegóły techniczne dotyczące tej formy prezentacji zostaną przekazane autorom po zakwalifikowaniu pracy przez Komitet Naukowy.

 9. Streszczenia prac oryginalnych należy przesyłać wyłącznie poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej Zjazdu www.gradatim-sympozja.pl/ptgc w terminie do 15 lipca 2023 r. 22 lipca 2023 r

 10. Zgłoszenie pracy zostaje każdorazowo potwierdzone przez Organizatora na adres mailowy podany w Arkuszu Rejestracyjnym. Brak otrzymania potwierdzenia oznacza brak zgłoszenia streszczenia.

 11. Zgodność liczby zgłoszonych streszczeń należy sprawdzić na koncie użytkownika w zakładce STRESZCZENIA.

 12. W ciągu 2 tygodni od terminu zakończenia przyjmowania prac zostaną Państwo powiadomieni o decyzji Komitetu Naukowego (o odrzuceniu bądź przyjęciu pracy).

 13. Oficjalnym językiem Zjazdu jest język polski, jednak dopuszcza się przedstawienie pracy w języku angielskim.

 14. Zgłaszane streszczenia prac oryginalnych nie mogą być uprzednio opublikowane ani prezentowane na innych zjazdach, konferencjach itp.

 15. Wśród autorów prac zgłaszanych przez studentów musi być Opiekun Koła Naukowego.

 16. Autor/Autorzy mogą nadesłać więcej niż jedno streszczenie.

Nagrody PTGC

Nagrody PTGC za najlepsze publikacje z zakresu genetyki człowieka
(genetyki klinicznej i genetyki medycznej)

§1
Postanowienia ogólne

 1. Zarząd Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka podjął decyzję o ogłoszeniu przed
  XI Zjazdem Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka kolejnego konkursu nagród za wyróżniające się osiągnięcia naukowe członków Towarzystwa.

 2. Termin składania wniosków ustala się na dzień 21.07.2023.

 3. Nagrody dotyczą osiągnięć uzyskanych w okresie od 21.07.2018 do 31.12.2020 (jedna nagroda w każdej kategorii), oraz od 01.01.2021 do 21.07.2023 (jedna nagroda w każdej kategorii), czyli do daty zamknięcia obecnego konkursu.

 4. Wniosek może zgłosić członek PTGC bezpośrednio zainteresowany nagrodą lub inny członek PTGC ze wskazaniem kandydata do nagrody.

 5. Pod uwagę brane są wyłącznie osiągniecia udokumentowane w publikacjach posiadających IF.

 6. Brany jest pod uwagę IF w roku publikacji.

 7. Jedna publikacja może być przedmiotem wniosku tylko w jednej kategorii.

 8. Publikacja zgłaszana do nagrody nie mogła być wcześniej w żadnej kategorii nagradzana przez PTGC.

 9. Pełna dokumentacja, określona w warunkach szczegółowych dla każdej nagrody, powinna być dostarczona elektronicznie w postaci skanów lub drogą pocztową (jednakże w terminie nie późniejszym niż 21 lipca - w razie konieczności kurierem) na adres e-mail lub adres pocztowy Towarzystwa podany na stronie www.ptgc.pl.

 10. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi podczas Inauguracji
  XI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka, w dniu 3 września 2023 w Bydgoszczy.

 11. Wnioski będą rozpatrywane przez Komisję ds. Nagród PTGC w składzie:
  Prof. dr hab. Agata Filip
  Prof. dr hab. Jolanta Wierzba
  Prof. dr hab. Maciej Borowiec

 12. Prace Komisji mają charakter poufny. W uzasadnionych przypadkach Komisja zastrzega sobie zmianę sposobu rozdziału nagród. Decyzje Komisji podlegają akceptacji przez Zarząd PTGC. Nie uwzględnia się możliwości odwołania od decyzji Komisji.


§ 2
Wnioski o nagrody będą rozpatrywane w następujących kategoriach:

 1. Nagroda indywidualna za najlepszą publikację oryginalną, opublikowaną w okresie od 21.07.2018 do 31.12.2020 oraz od 01.01.2021 do 21.07.2023, spełniającą następujące warunki:

  • kandydat do nagrody jest jedynym lub pierwszym autorem pracy oryginalnej

  • nie będą rozpatrywane wnioski dotyczące prac przeglądowych, zamawianych, rozdziałów w podręcznikach lub całych monografii, tłumaczeń, itp. Monografie mogą być przedmiotem wy różnienia bez gratyfikacji finansowej, o czym mowa
   w § 2, p. 4.

  • kandydat do nagrody jest w wyróżnionej pracy afiliowany w jednostce polskiej,

  • kandydat do nagrody jest członkiem PTGC, bez zaległości w składkach członkowskich,

  • do wniosku dołączona jest kserokopia publikacji (lub plik PDF), wraz z pełnymi danymi bibliometrycznymi,

  • jedynym kryterium rankingu wniosków jest wartość IF prac zgłaszanych do konkursu. Przy równorzędnej wartości IF wyboru nagrodzonej pracy dokonuje Komisja ds. Nagród,

  • Wysokość nagrody wynosi 1500 PLN brutto.

 2. Nagroda za najlepszą pracę doktorską – stopień doktora nadany w okresie od 21.07.2018 do 31.12.2020 oraz od 01.01.2021 do 21.07.2023 i spełnione są następujące warunki:

  • załączono zaświadczenie Rady Dyscypliny Naukowej, Wydziału lub Instytutu o nadaniu stopnia,

  • doktorant jest członkiem PTGC, z uregulowanymi na bieżąco składkami,

  • wyniki pracy doktorskiej są opublikowane w pracy (pracach) posiadających IF,

  • dostarczono kserokopie publikacji (lub pliki PDF) i ich pełne dane bibliometryczne,

  • jedynym kryterium oceny wniosku jest sumaryczna wartość IF cyklu publikacji doktorskich lub publikacji opartych na materiale z monograficznej rozprawy doktorskiej,

  • w przypadkach równej wartości IF o rozstrzygnięciu konkursu decyduje Komisja ds. Nagród,

  • Wysokość nagrody wynosi 2000 PLN brutto.

 3. Nagroda za najlepszą pracę habilitacyjną - stopień doktora habilitowanego nadany w okresie od 21.07.2018 do 31.12.2020 oraz od 01.01.2021 do 21.07.2023 i spełnione są następujące warunki:

  • załączono zaświadczenie Rady Dyscypliny Naukowej, Wydziału lub Instytutu o nadaniu stopnia,

  • habilitant jest członkiem PTGC, z uregulowanymi na bieżąco składkami,

  • wyniki pracy habilitacyjnej są opublikowane w pracy (pracach) posiadających IF

  • dostarczono kserokopie publikacji (lub pliki PDF) i ich pełne dane bibliometryczne,

  • jedynym kryterium oceny wniosku jest sumaryczna wartość IF cyklu publikacji habilitacyjnych lub publikacji opartych na materiale z monograficznej rozprawy habilitacyjnej,

  • w przypadkach równej wartości IF o rozstrzygnięciu konkursu decyduje Komisja ds. Nagród,

  • Wysokość nagrody wynosi 3000 PLN brutto.

 4. Wyróżnienie honorowe PTGC (bez nagrody finansowej) za najlepsze wydawnictwo monograficzne (książkowe) wydane w latach 2018-2023, z uwzględnieniem następujących warunków:

  • wniosek dotyczy podręcznika, książki lub innej monografii własnego autorstwa, wydanej w języku polskim lub angielskim,

  • autorstwo pojedynczych rozdziałów, tłumaczenia i redakcja tłumaczeń nie są brane pod uwagę,

  • dostarczono do wglądu jeden egzemplarz wydawnictwa wnioskowanego do wyróżnienia,

  • o nadaniu wyróżnienia (wyróżnień) decyduje Komisja ds. Nagród.

NAGRODA SPECJALNA IM. PROF. DANUTY ROŻYNKOWEJ
za najlepszy artykuł
z zakresu cytogenetyki hematoonkologicznej
opublikowany w okresie od 21.07.2018 do 31.12.2020 oraz od 01.01.2021 do 21.07.2023

Wysokość nagrody: 1000 PLN brutto

Warunki, jakie powinien spełniać wniosek o nagrodę:

 1. Praca powinna spełniać warunki dla nagród indywidualnych określone w § 2, p. 1., podpunkty a-c.

 2. Publikacja nie może być zgłaszana do innej kategorii nagród PTGC.

 3. Decyzje Komisji rozpatrującej wnioski nie podlegają odwołaniu.

Wnioski o nagrodę rozpatruje Komisja w składzie:

Prof. dr hab. Olga Haus
Prof. dr hab. Agata Filip
Dr hab. Mariola Iliszko

Miejsce obrad

Centrum Kongresowe Opera Nova w Bydgoszczy

ul. Marszałka F. Focha 5
85-070 Bydgoszcz

Spotkanie koleżeńskie

jest to nieformalne spotkanie, które będzie okazją do wymiany myśli i nowych idei, nawiązania kontaktów zawodowych i miłym sposobem na spędzenie wolnego czasu po intensywnych obradach.


5 września 2023 r., wtorek, godz. 20.00

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń do udziału w Spotkaniu Koleżeńskim.

Restauracja La Rosa
Plac Kościeleckich 3
Bydgoszcz

niefinansowane ze środków firm członkowskich Izby POLMED lub MedTech Polska

Wydarzenie fakultatywne, dodatkowo płatne

Noclegi

ZAKWATEROWANIE

Organizator nie zapewnia noclegów

Partnerzy

Partner Strategiczny


DNA Logo wersja 5_CMYK.png


Partner Główny

logo ALAB cmyk.jpg
Altium_horizontal_color.png
genesis_logo_poziom_CMYK_2015.08.05_page-0001.jpg Diagnostyka.jpg
INVICTA_labolatoria_medyczne_logo_z_taglinem_PL.jpg

image001.png

Roche_Logo_800px_Blue_RGB_Roche_Logo_RGB.png

Thermo Fisher Scientific.jpgPartner

biovigen_logo.png


BpG_Logotype_CMYK.jpg


CeGaT_Logo_CMYK_o-S_Color [PRINT].jpg


genomed_logo_blysk.jpg


imogena_page-0001.jpg
MEDGEN logo standard CMYK.jpg


Molgendia_logo.jpg


PWN.jpg


logo_sarstedt_5_100_100_5.jpg


Logo Sysmex standard gradation_page-0001.jpg


Wystawca

Analityk Genetyka

Lab-JOT

Certyfikat

CERTYFIKAT.jpg

Kontakt

KONTAKT W SPRAWACH NAUKOWYCH

Katedra Genetyki Klinicznej
Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
tel. 52 585 3567; 52 585 3681
e-mail: kizgenet@cm.umk.pl


KONTAKT W SPRAWACH ORGANIZACYJNYCH
gradatim_logo.png

GRADATIM Grażyna Horowitz
62-080 Tarnowo Podgórne, ul. Owocowa 10

OSOBY KOORDYNUJĄCE ZGŁOSZENIA

Uczestników
Olga Bąk
tel. kom. (+48) 697 005 040
e-mail: ptgc@gradatim-sympozja.pl

Partnerów/Wystawców
Grażyna Horowitz
tel. kom. (+48) 501 834 112
e-mail: office@gradatim-sympozja.pl