trans

XI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

TRANSPLANTACJA KOMÓREK KRWIOTWÓRCZYCH...
Poznań, 14-16 października 2021 r.

konferencja on-line

Strona główna

TRANSPLANTACJA KOMÓREK KRWIOTWÓRCZYCH
- czego jeszcze nie umiemy a co wychodzi nam bardzo dobrze

 

 

Przewodnicząca Komitetu Naukowo-Organizacyjnego

Prof. dr hab. n. med. Lidia Gil

PATRONAT

patronat transp.png

Komitet Naukowo-Organizacyjny

Lidia Gil – Przewodnicząca
Krzysztof Lewandowski – Wiceprzewodniczący
Jacek Wachowiak – Wiceprzewodniczący
Maria Kozłowska-Skrzypczak
Dominik Dytfeld
Anna Łojko-Dankowska
Magdalena Matuszak
Anna Wache
Adam Nowicki
Iwona Przewoźna
Ksenia Durajczyk
Agnieszka Nowak-Potoczek

Program szczegółowy

Poznan Corporate Day

17:45 - 18:45 Leczenie AML u pacjentów nie kwalifikujących się do intensywnej chemioterapii abbvie-logo.jpg
Przewodniczący: Krzysztof Lewandowski

Dysregulacja ekspresji białek rodziny BCL2 w nowotworach układu krwiotwórczego (15’)
Krzysztof Lewandowski

Wenetoklaks w skojarzeniu z azacytydyna w terapii AML (15’)
Lidia Gil

Pacjent z AML leczony schematem wenetoklaks + azacytydyna - prezentacja przypadku (15’)
Andrzej Szczepaniak

Dyskusja (15’)

18:45 - 19:00 Przerwa

19:00 - 20:00 Nowe możliwości i wyzwania w leczeniu MM i HLtakeda_100.jpg

Rozpoczęcie sesji (5’)
Lidia Gil

Diagnostyka oraz ocena ryzyka u pacjentów ze szpiczakiem de novo- spojrzenie cytogenetyka i lekarza praktyka (30’)
Małgorzata Jarmuż-Szymczak, Dominik Dytfeld

Przeszkody do pokonania w biegu do wyleczenia w HL (20’)
Jan Maciej Zaucha

Panel dyskusyjny (5’)

14:50 - 14:55 Otwarcie Konferencji
Lidia Gil

14:55 -16:20 Sesja 1
Przewodniczący: Krzysztof Lewandowski, Jan Maciej Zaucha

Chłoniaki agresywne i nie tylko (20’)
Lidia Gil

Szpiczak plazmocytowy (20’)
Dominik Dytfeld

Personalizacja leczenia pierwszego nawrotu szpiczaka plazmocytowego – obecne wyzwania i możliwości (15’) amgen.jpg
Krzysztof Jamroziak

Miejsce Polatuzumabu w leczeniu chorych na RR DLBCL (15’) roche_100.jpg
Jan Maciej Zaucha

Dyskusja (15’)

16:20-16:30 Przerwa

16:30- 17:50 Sesja 2
Przewodniczący: Jan Styczyński, Grzegorz Basak

Graft versus Host Disease (30’)
Zinaida Peric

CMV infection after allogeneic stem cell transplantation (30’)
Per Ljungman

Dyskusja (20’)

17:50 - 18:05 wykład sponsorowanySANOFI_Logo_horizontal_RVB.png

Zapobiegania chorobie przeszczep przeciw gospodarzowi po przeszczepieniu komórek krwiotwórczych od dawcy niezgodnego spokrewnionego lub zgodnego niespokrewnionego u pacjentów dorosłych (15’)
Kazimierz Hałaburda

Dyskusja (5’)

18:10-18:15 Przerwa

18:15 - 18:30 wykład sponsorowanybms_celg_g_logo_rgb_300.jpg
Chory z AML w remisji po intensywnej chemioterapii - co zrobić wobec braku możliwości przeszczepienia?
Krzysztof Giannopoulos

18:30 - 20:00 Sesja 3
Przewodniczący: Lidia Gil, Grzegorz Helbig, Jacek Wachowiak

Ostra białaczka szpikowa (20’)
Sebastian Giebel

Ostra białaczka limfoblastyczna u dorosłych (20’)
Anna Czyż

Ostra białaczka limfoblastyczna u dzieci (20’)
Krzysztof Kałwak

Jak skutecznie leczyć pacjenta z ALL z minimalną chorobą resztkową w polskich warunkach (15’) amgen.jpg
Marta Barańska

Dyskusja (15’)

9:00 - 10:40 Sesja 4
Przewodniczące: Maria Kozłowska-Skrzypczak, Lidia Gil, Ewa Bembnista

Wpływ COVID na aktywność transplantacyjną w Polsce i na świecie (20’) 
Artur Kamiński

Kwalifikacja dawców w pandemii - z czym poradzono sobie, a co stwarza jeszcze nadal trudności (20') 
Izabela Uhrynowska-Tyszkiewicz

Logistyka w bankowaniu komórek - to nie takie proste (20’) 
Ewa Bembnista

DKMS Fundacja – sukcesy i wyzwania (20’)
Tigran Torosian

Dyskusja (20’)

10:40 - 11:00 Przerwa

11:00 - 12:00 Sesja sponsorowana  JPEG TKS_ECP_Immunomodulation TM.JPG
Przewodnicząca: Anna Czyż

ECP for the treatment of aGvHD – Experiences from Wroclaw (20’)
Anna Czyż

The role of ECP in the cGvHD treatment landscape (20’)
Daniel Wolff

Dyskusja (20’)

12:00 - 12:05 Przerwa

12:05 - 12:25 Yescarta i Tecartus - dwa oblicza CAR-T (20’) Gilead_Kite logo.png 
Anna Łojko-Dankowska

12:25 - 13:05 Leczenie grzybic układowych GCP_Primarylarge.jpg

Program „Wylecz”- remedium na aktualne wyzwania diagnostyczno-terapeutyczne w leczeniu grzybic układowych u dzieci (15’)
Jan Styczyński

Jakie znaczenie może mieć program WYLECZ w leczeniu grzybic układowych u pacjentów dorosłych (15’)
Lidia Gil

Dyskusja (10’)
Lidia Gil, Jan Styczyński

13:05 - 13:10 Przerwa

13:10 - 15:30 Warsztaty
Przewodniczący: Lidia Gil, Jan Styczyński, Grzegorz Helbig

CAR-T u dzieci – doświadczenia własne
Krzysztof Kałwak

Transplantacje ambulatoryjne – szpiczak plazmocytowy i nie tylko
Adam Nowicki/Dominik Dytfeld

Rekonstytucja immunologiczna w okresie profilaktyki letermovirem
Agnieszka Piekarska

Powikłania po terapii CAR-T
Lidia Gil

Choroba wenookluzyjna wątroby – wstępne wyniki
Patrycja Mensah-Glanowska

Ostra białaczka szpikowa – transplantacje wielokrotne
Anna Łojko-Dankowska

Inhibitory JAK2 w leczeniu GVHD - doświadczenia własne
Adrianna Spałek

Transplantacje allogenicznych krwiotwórczych komórek macierzystych (allo-HSCT) u chorych na ostrą białaczkę szpikową FLT3 leczonych midostauryną w grupach ryzyka: AML FLT3-ITDlow vs AML FLT3-ITDhigh vs FLT3-TKD
Elżbieta Patkowska

Wyniki leczenia z wykorzystaniem allotransplantacji allogenicznych krwiotwórczych komórek macierzystych u chorych na ostrą białaczkę szpikową z zajęciem ośrodkowego układu nerwowego - retrospektywna analiza Polskiej Grupy ds. Leczenia Białaczek u Dorosłych (PALG)
Elżbieta Patkowska

Nieinfekcyjne powikłania neurologiczne po transplantacjach od dawców haploidentycznych
Alicja Sadowska-Klasa

Piksantron w leczeniu chorych na chłoniaki złośliwe (10’) Servier_logo_svg.png
Joanna Romejko-Jarosińska

Jak przyspieszyć wszczepienie komórek macierzystych po przeszczepieniu?
Mariusz Ratajczak

Przeszczepianie bez wkłuć centralnych
Emilian Snarski

Rejestracja

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w XI Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Transplantacja komórek krwiotwórczych - czego jeszcze nie umiemy a co wychodzi nam bardzo dobrze 14-16 października 2021 r.
Relacja na żywo dostępna będzie na platformie internetowej, a bezpłatny udział w Konferencji możliwy jest tylko po zalogowaniu.

INSTRUKCJA LOGOWANIA DLA UCZESTNIKÓW

REGULAMIN UCZESTNICTWA

Warsztaty pielęgniarskie on-line

900 -1025
Sesja 1

Przewodniczące: Iwona Przewoźna, Ksenia Durajczyk

COVID-19 - zalecenia w transplantacji (15’)
Małgorzata Hemperek

LNC (15’)
Emilian Snarski

Zespół niedrożności zatokowej/Choroba wenookluzyjna (SOS/VOD) (15’)
Sebastian Chłędzik

Fizjoterapia w trakcie leczenia hematologicznego (15’) 
Daniel Dłużak

Sterydy - ogólny zarys, leczenie i konsekwencje (15’)
Ksenia Durajczyk

dyskusja (10’)

1025 -1120
Sesja II

Przewodniczące: Iwona Przewoźna, Ksenia Durajczyk

Doświadczenia w CAR-T (15’)
Iwona Przewoźna

Profilaktyka i interwencje pielęgnacyjne w nudnościach spowodowanych chemioterapią (15’)
Katarzyna Stępień

Polipragmazja (15’)
Anna Juszczak

dyskusja (10’)

1120 -1215
Sesja III

Przewodniczące: Iwona Przewoźna, Ksenia Durajczyk

Sprawy organizacyjne (15’)
Iwona Przewoźna

Intensywność, uporczywość, daremność - aspekty terapii w OIT (15’)
Bernadeta Kaźmierczak

Postrzeganie śmierci i umieranie przez personel medyczny (15’)
Anna Rulewicz

dyskusja (10’)

Partnerzy

Partner Strategiczny

abbvie-logo-alt.jpg


bms_celg_g_logo_rgb_300.jpg

 

gilead-kite.png

 

Logo_Takeda.svg.png


JPEG TKS_ECP_Immunomodulation TM.JPG

 

Partner Główny

amgen.jpg
Astellas-logo bez hasla-CMYK.JPG
log-pfizer-new.jpg
logo Roche.jpg


Partner

logo_fmc.jpg
logo_medac.jpg
MSD_1920x1080px.jpg
logo_novartis.jpg
SANOFI_Logo_horizontal_RVB.png
Servier_logo_svg.png

T-BCT-Stack-CMYK.png

Certyfikaty

b5c7dcf771b54e4a891ea00f0d30b925-0001.jpg

Kontakt

KONTAKT W SPRAWACH NAUKOWYCH

Katedra i Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku
Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
60-596 Poznań, ul. Szamarzewskiego 84

Sekretariat
tel. (+48) 61 854 93 83 faks (+48) 61 854 93 56

 

KONTAKT W SPRAWACH ORGANIZACYJNYCH

gradatim_logo.png

GRADATIM Grażyna Horowitz
ul. Owocowa 10, 62-080 Tarnowo Podgórne
tel./faks (+48) 61 814 65 14
Koordynator Konferencji: Grażyna Horowitz

Kontakt dla Uczestników:
Anna Dubowik
tel. kom. (+48) 511 410 042
E-mail: anna@gradatim-sympozja.pl

Beata Jankowska
tel. kom. (+48) 722 005 040

Kontakt dla Wykładowców:
Olga Bąk
tel. kom. (+48) 697 005 040
E-mail: olga@gradatim-sympozja.pl

Kontakt dla Partnerów/Wystawców:
Grażyna Horowitz
tel. kom. (+48) 501 834 112
E-mail: office@gradatim-sympozja.pl