trans

XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

Transplantacja komórek krwiotwórczych
Poznań, 12-14 października 2023 r.

Strona główna

XIII Międzynarodowa Konferencja
Naukowo-Szkoleniowa
TRANSPLANTACJA KOMÓREK KRWIOTWÓRCZYCH I TERAPIA CAR T - GRA W DEBLA CZY SZTAFETA

 

Przewodnicząca Komitetu Naukowo-Organizacyjnego

Prof. dr hab. n. med. Lidia Gil

babhfvh.png

Komitet Naukowo-Organizacyjny

Lidia Gil – Przewodnicząca
Krzysztof Lewandowski
Jacek Wachowiak
Dominik Dytfeld
Ewa Bembnista
Anna Łojko-Dankowska
Magdalena Matuszak
Anna Wache
Iwona Przewoźna
Ksenia Durajczyk
Agnieszka Nowak-Potoczek

Program szczegółowy

Poznań Satellite Day

14.30 Otwarcie Konferencji

14.45-15.45 Sesja  log-pfizer-new.jpg
Przewodnicząca: Lidia Gil

Anemia aplastyczna – aktualizacja stanu wiedzy i zaleceń leczniczych (15’)
Agnieszka Piekarska

AML – ścieżka leczenia pacjenta fit (15’)
Grzegorz Helbig

Wyzwania w codziennej praktyce klinicznej ALL (15’)
Anna Czyż

Dyskusja (15’)

15.45-16.00 Przerwa

16.00-17.15 Leczenie intensywne w hematoonkologii - wyzwania i nowe możliwości Swixx logo.png
Przewodnicząca: Lidia Gil

Leczenie intensywne u pacjentów AML wysokiego ryzyka - czy poprawa wyników jest możliwa? (20’)
Sebastian Giebel

Nowe udoskonalone kryteria EBMT w diagnostyce i ocenie VOD u dorosłych pacjentów po HSCT (20’)
Patrycja Mensah-Glanowska

Zastosowanie tafasytamabu w R/R DLBCL w kontekście terapii CAR T (20’)
Iwona Hus

Dyskusja (15’)

17.15-17.30 Przerwa

17.30-18.20 Sesja sponsorowana Roche_Logo_800px_Blue_RGB_Roche_Logo_RGB.png
Przewodnicząca: Lidia Gil

Przeciwciała bispecyficzne - nowa era immunoterapii w leczeniu chorych na oporną postać DLBCL i FL (20’)
Iwona Hus

Optymalizacja leczenia 1 linii DLBCL (20’)
Tomasz Wróbel

Dyskusja (10’)

18.20-18.30 Przerwa

18.30-20.00 Optymalizacja terapii szpiczaka plazmocytowego – dzisiaj i jutro 
Przewodniczący: Dominik Dytfeld, Lidia Gil

Wprowadzenie z zadaniem kilku pytań dotyczących zasad leczenia szpiczaka (10’)

Jak zmienia się perspektywa leczenia nowo rozpoznanego szpiczaka plazmocytowego - największe wyzwania (20’)
Dominik Dytfeld

Indywidualizacja terapii opornego szpiczaka plazmocytowego (20’)
Krzysztof Jamroziak


Szpiczak plazmocytowy – doświadczenia z codziennej praktyki

 • Problem 1 Leczenie młodego chorego z niewydolnością nerek (10’)
  Sławomir Milczarek 

 • Problem 2 Teclistamab w leczeniu zaawansowanej choroby (10’)
  Bartosz Małecki 

 • Problem 3 CAR T w terapii 3 linii ramach badania klinicznego (10’)
  Andrzej Szczepaniak 

Podsumowanie z zadaniem pytań jak przy wprowadzeniu („learning curve”) (10’)

14.25 Otwarcie Konferencji

14.30-15.40 Sesja edukacyjna 1 Ostra białaczka limfoblastyczna
Przewodniczące: Lidia Gil, Katarzyna Derwich

CAR T w ALL u dzieci a wskazania do alloHCT (20’)
Jan Styczyński

Perspektywy rozwoju terapii CAR T u dzieci (20’)
Krzysztof Kałwak

CAR T w ALL u dorosłych a alloHCT (20’)
Anna Czyż

Dyskusja (10’)

15.40-16.00 Przerwa

16.00-17.30 Sesja edukacyjna 2 Chłoniaki rozlane z dużych komórek B
Przewodniczący: Grzegorz Helbig, Dominik Dytfeld

Perspective on CAR T-cell therapy development in aggressive lymphoma (30’)
Gloria Iacoboni

Czynniki predykcyjne odpowiedzi na terapię CAR T (20’)
Lidia Gil

Powikłania po terapii CAR T w LBCL (20’)
Grzegorz Basak

Dyskusja (20’)

17.30-17.45 Przerwa

17.45-18.45 Sesja edukacyjna 3 Szpiczak plazmocytowy
Przewodniczący: Lidia Gil, Jan Maciej Zaucha

Terapia CAR T w szpiczaku plazmocytowym – czego się dotychczas nauczyliśmy (20’)
Dominik Dytfeld

Cellular therapies in multiple myeloma – the look into the future (30’)
Tomas Jelinek (Czech Republic)

Dyskusja (10’)

18.45-19.00 Przerwa

19.00-20.30 Sesja edukacyjna 4 Terapia CAR T - nowe wskazania
Przewodniczący: Krzysztof Lewandowski, Grzegorz Basak

Guzy lite: transplantacja komórek krwiotwórczych czy terapia CAR T – gdzie jesteśmy (20’)
Wojciech Legieć

CAR T w AML - unmet need (20’)
Lidia Gil

Odporność nieswoista i sygnałowanie purynericzne jako wiodące mechanizmy w mobilizacji i wszczepieniu krwiotwórczych komórek macierzystych (30’)
Mariusz Ratajczak (USA/Poland)

Dyskusja (20’)

9.00-10.30 POLTRANSPLANT i KCBTiK
Przewodniczące: Lidia Gil, Ewa Bembnista

Komórki krwi pępowinowej – jak je wykorzystać (20’)
Artur Kamiński

Terapie komórkowe w bankach komórek – nie tylko HCT i CAR T (20’)
Izabela Uhrynowska-Tyszkiewicz

Centralny Rejestr POLTRANSPLANTU (40’)
Małgorzata Dudkiewicz, Anna Łęczycka, Marcin Macher

Dyskusja (10’)

10.30-10.45 Przerwa

10.45-11.35 Sesja edukacyjna 5 GVHD
Przewodniczący: Agnieszka Piekarska, Jacek Wachowiak

Profilaktyka i leczenie GVHD (20’)
Krzysztof Czyżewski

Transplantacja płuc w leczeniu GVHD-BOP (20’)
Sławomir Żegleń

Dyskusja (10’)

12.00-15.30 Warsztaty
Przewodniczący: Jan Styczyński, Dominik Dytfeld

Przegląd przeszczepień komórek krwiotwórczych w Polsce
Jan Styczyński

Aktualizacja wyników badania ATLAS
Dominik Dytfeld

EBV DNA w BAL u pacjentów po alloHCT
Agnieszka Piekarska

MRD w Ph+ ALL i CML po alloHCT
Krzysztof Lewandowski

Sorafenib w profilaktyce nawrotu AML FLT3-ITD+ po alloHCT
Adrianna Spałek /Andrzej Szczepaniak

Nowe terapie w leczeniu GVHD - doświadzenia własne
Krzysztof Czyżewski

Pobranie szpiku do alloHCT
Tigran Torosian

Ocena jakościowa i ilościowa przeszczepu a GVHD
Ewa Bembnista

Przydatność PET w diagnostyce GVHD
Joanna Kujawska

Badanie kliniczne z zastosowaniem CAR T - MERMAID1
Grzegorz Basak

Leczenie chłoniaków OUN
Sławomir Milczarek

Rawulizumab - nowa opcja dostępna dla pacjentów z PNH w programie lekowym  astrazeneca-logo.png
Agnieszka Piekarska

Zastosowanie DLI po alloHCT w AML
Anna Łojko-Dankowska

Poczucie samotności a ruminowanie: analiza codziennych danych dzienniczkowych w diadach pacjent-opiekun
Małgorzata Sobczyk-Kruszelnicka, Aleksandra Kroemeke

Kladrybina w skojarzeniu z napromienianiem całego ciała w leczeniu kondycjonującym - badanie CLARA
Małgorzata Sobczyk-Kruszelnicka, Włodzimierz Mendrek, Monika Dzierżak-Mietła, Tomasz Czerw, Maria Saduś-Wojciechowka, Małgorzata Osiepa-Wasilkowska, Andrzej Frankiewicz, Sebastian Giebel

Onureg w zapobieganiu wznowie w AML - doświadczenia własne PATRONATbms_logo_rgb_pos-with-border.jpg
Marta Barańska

aGVHD a reaktywacja CMV w układzie MMUD i Haplo. PTCy czy ATG. Analiza retrospektywna sekcji infekcyjnej
Jarosław Dybko

Miejsce obrad

Centrum Konferencyjne Hotelu Andersia
pl. Władysława Andersa 3
61-894 Poznań

Rejestracja

ARKUSZ REJESTRACYJNY (wyłącznie dla I i II grupy)

ARKUSZ REJESTRACYJNY (wyłącznie dla III grupy)

I grupa: lekarze
II grupa: lekarze do 30 r. ż., pielęgniarki
III grupa: diagności, koordynatorzy

Opłata rejestracyjna podstawowa:

  Pierwszy termin
do 28.09.2023
Drugi termin
po 28.09.2023
I grupa (udział podstawowy) 300 zł 350 zł
I grupa (udział podstawowy + udział w kolacji 13.10.2023 r.) 350 zł 400 zł
II grupa (udział podstawowy) 100 zł 150 zł
II grupa (udział podstawowy + udział w kolacji 13.10.2023 r.) 150 zł 200 zł
III grupa (udział podstawowy) 100 zł 150 zł
III grupa (udział podstawowy + udział w kolacji 13.10.2023 r.) 150 zł 200 zł

Opłata rejestracyjna podstawowa obejmuje:

I i II grupa III grupa
 • identyfikator
 • udział w wykładach i warsztatach
 • wstęp na przestrzeń wystawienniczą
 • certyfikat uczestnictwa
 • materiały konferencyjne
 • przerwy kawowe, lunch
 • identyfikator
 • udział w wykładach i warsztatach (z wyłączeniem aktywności sponsorowanych)
 • certyfikat uczestnictwa
 • materiały konferencyjne
 • przerwy kawowe, lunch

Podane ceny są cenami brutto, zawierającymi 23% VAT

Organizator przyjmuje wpłaty od zarejestrowanych Uczestników Konferencji w formie:

a) do dnia 6 października 2023 r. przelew (bankowy, pocztowy) na rachunek bankowy:

Gradatim Grażyna Horowitz
ul. Owocowa 10
62-080 Tarnowo Podgórne
ING Bank Śląski 68 1050 1533 1000 0091 0889 0691
tytuł płatności: imię i nazwisko Uczestnika, nr zgłoszenia.

b) w dniach 12-14 października 2023 r. w formie wpłaty własnej gotówką lub kartą płatniczą na miejscu w Recepcji Konferencji.

Zgodnie z Regulaminem Konferencji faktury VAT będą wysyłane drogą elektroniczną na podany przez Uczestnika adres e-mail. Jeśli życzą sobie Państwo otrzymać fakturę w wersji papierowej (z podpisem i pieczątką Organizatora) prosimy o zaznaczenie tego w arkuszu rejestracyjnym i wniesienie dodatkowej opłaty w wysokości 7 zł brutto. Faktura VAT zostanie Państwu przesłana na podany adres pocztowy niezwłocznie po uznaniu wpływu na koncie Organizatora.


REGULAMIN UCZESTNICTWA

Warsztaty pielęgniarskie

14 października 2023 r.
godz. 10:00-15:00

Miejsce obrad
Centrum Konferencyjne Hotelu Andersia
Plac Andersa 3
Sala G Malaga (1 piętro)

14 października

Program Warsztatów
Początek obrad godz. 10:00
Prowadzenie: Iwona Przewoźna, Ksenia Durajczyk

Opieka pielęgniarska w CAR-T - doświadczenia własne (20’)
Aneta Tomaszewska, Katarzyna Brych-Grabarczyk (Łódź)

Rola i zadania pielęgniarki w opiece nad pacjentem po terapii CAR-T (20’)
Iwona Przewoźna (Poznań)

Procedura CAR-T doświadczenia ośrodka pediatrycznego (20’)
Agnieszka Majk (Bydgoszcz)

Przebieg aferezy, opieka pielęgniarska – terapia komórkowa (20’)
Ksenia Durajczyk (Poznań)

Farmakoterapia w procedurze CAR-T (20’)
Anna Juszczak (Poznań)

Film (10’)

Dyskusja (20’)

Przerwa (20’)

Leczenie ran w hematologii (60’)
Paweł Bigos (Poznań)

Leczenie mielofibrozy z zastosowaniem procedury przeszczepienia Intra Bone (20’)
Lucyna Kobylińska, Ewa Baluch (Gliwice)

Przeszczep flory bakteryjnej (20’)
Arleta Jankowska (Poznań)

Interdyscyplinarne podejście do leczenia. Rola psychologa w zespole terapeutyczno-leczniczym (20’)
Anna Jewusiak (Łódź)

National Chairs Meeting EBMT 2023 (20’)
Iwona Przewoźna (Poznań)

Dyskusja (20’)

Partnerzy

Partner Strategiczny

FME-Logo_2012_Blue_CMYK.jpg

Janssen.jpg


log-pfizer-new.jpg


Partner Główny

astrazeneca-logo.png

image001.png

MSD.jpg


novartis_logo_pos_rgb.pngRoche_Logo_800px_Blue_RGB_Roche_Logo_RGB.png

Swixx logo.png

Partner

abbvie-logo-alt.jpg

Beigene logo.jpg


medac4c.jpg

Certyfikat

cer.jpg

Kontakt

KONTAKT W SPRAWACH NAUKOWYCH

Katedra i Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku
Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
60-596 Poznań, ul. Szamarzewskiego 84

Sekretariat
tel. (+48) 61 854 93 83 faks (+48) 61 854 93 56

 

KONTAKT W SPRAWACH ORGANIZACYJNYCH

gradatim_logo.png

GRADATIM Grażyna Horowitz
ul. Owocowa 10, 62-080 Tarnowo Podgórne
tel./faks (+48) 61 814 65 14
Koordynator Konferencji: Grażyna Horowitz

Kontakt dla Uczestników:
Olga Bąk
tel. kom. (+48) 697 005 040
E-mail: sctpoznan@gradatim-sympozja.pl

Kontakt dla Wykładowców:
Anna Dubowik
tel. kom. (+48) 511 410 042
E-mail: anna@gradatim-sympozja.pl

Kontakt dla Partnerów/Wystawców:
Grażyna Horowitz
tel. kom. (+48) 501 834 112
E-mail: office@gradatim-sympozja.pl