trans

XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

Transplantacja komórek krwiotwórczych
Poznań, 12-14 października 2023 r.

Strona główna

XIII Międzynarodowa Konferencja
Naukowo-Szkoleniowa
TRANSPLANTACJA KOMÓREK KRWIOTWÓRCZYCH I TERAPIA CAR T - GRA W DEBLA CZY SZTAFETA

 

Przewodnicząca Komitetu Naukowo-Organizacyjnego

Prof. dr hab. n. med. Lidia Gil

PATRONAT

patronat transp.png

Komitet Naukowo-Organizacyjny

Lidia Gil – Przewodnicząca
Krzysztof Lewandowski
Jacek Wachowiak
Dominik Dytfeld
Ewa Bembnista
Anna Łojko-Dankowska
Magdalena Matuszak
Anna Wache
Iwona Przewoźna
Ksenia Durajczyk
Agnieszka Nowak-Potoczek

Program szczegółowy

Poznań Satellite Day

14.30 Otwarcie Konferencji

14.45-15.45 Sesja sponsorowana

15.45-16.00 Przerwa

16.00-17.15 Sesja sponsorowana

17.15-17.30 Przerwa

17.30-18.20 Sesja sponsorowana

18.20-18.30 Przerwa

18.30-20.00 Sesja sponsorowana

 

14.25 Otwarcie Konferencji

14.30-15.40 Sesja edukacyjna 1 Ostra białaczka limfoblastyczna
Przewodniczące: Lidia Gil, Katarzyna Derwich

CAR T w ALL u dzieci a wskazania do alloHCT (20’)
Jan Styczyński

Perspektywy rozwoju terapii CAR T u dzieci (20’)
Krzysztof Kałwak

CAR T w ALL u dorosłych a alloHCT (20’)
Anna Czyż

Dyskusja (10’)

15.40-16.00 Przerwa

16.00-17.30 Sesja edukacyjna 2 Chłoniaki rozlane z dużych komórek B
Przewodniczący: Grzegorz Helbig, Dominik Dytfeld

Perspektywy rozwoju terapii CAR T w LBCL (30’)
Gloria Iacoboni

Czynniki predykcyjne odpowiedzi na terapie CAR T (20’)
Lidia Gil

Powikłania po terapii CAR T w LBCL (20’)
Grzegorz Basak

Dyskusja (20’)

17.30-17.45 Przerwa

17.45-18.45 Sesja edukacyjna 3 Szpiczak plazmocytowy
Przewodniczący: Lidia Gil, Jan Maciej Zaucha

Terapia CAR-T w szpiczaku plazmocytowym – czego się dotychczas nauczyliśmy (20’)
Dominik Dytfeld

Cellular therapies in mullple myeloma – the look into the future (30’)
Roman Hájek

Dyskusja (10’)

18.45-19.00 Przerwa

19.00-20.00 Sesja edukacyjna 4 Terapia CAR T - nowe wskazania
Przewodniczący: Krzysztof Lewandowski, Grzegorz Basak

Guzy lite: transplantacja komórek krwiotwórczych czy terapia CAR T – gdzie jesteśmy (20’)
Wojciech Legieć

CAR T w AML - unmet need (20’)
Lidia Gil

Dyskusja (10’)

9.00-10.30 POLTRANSPLANT i KCBTiK
Przewodniczące: Lidia Gil, Ewa Bembnista

Komórki krwi pępowinowej – jak je wykorzystać (20’)
Artur Kamiński

Terapie komórkowe w bankach komórek – nie tylko HCT i CAR T (20’)
Izabela Uhrynowska-Tyszkiewicz

Centralny Rejestr POLTRANPLANTU (40’)
Małgorzata Dutkiewicz, Anna Łęczycka, Marcin Macher

Dyskusja (10’)

10.30-10.45 Przerwa

10.45-11.35 Sesja edukacyjna 5 GVHD
Przewodniczący: Agnieszka Piekarska, Jacek Wachowiak

Profilaktyka i leczenia GVHD (20’)
Krzysztof Czyżewski

Transplantacja płuc w leczeniu GVHD-BOP (20’)

Dyskusja (10’)

12.00-15.30 Warsztaty
Przewodniczący: Jan Styczyński, Dominik Dytfeld

Przegląd przeszczepień komórek krwiotwórczych w Polsce
Jan Styczyński

Aktualizacja wyników badania ATLAS
Dominik Dytfeld

Rekonstytucja immunologiczna po zastosowaniu letermoviru
Agnieszka Piekarska

EBV DNA w BAL u pacjentów po alloHCT
Agnieszka Piekarska

MRD w Ph+ ALL i CML po alloHCT
Krzysztof Lewandowski

Sorafenib w profilaktyce nawrotu AML FLP-ITD+ po alloHCT
Adrianna Spałek

Nowe terapie w leczeniu GVHD - doświadzenia własne
Krzysztof Czyżewski

Pobranie szpiku do alloHCT
Tigran Torosian

Ocena jakościowa i ilościowa przeszczepu a GVHD
Ewa Bembnista

Przydatność PET w diagnostyce GVHD
Joanna Kujawska

Badanie kliniczne z zastosowaniem CART - MERMAID1
Grzegorz Basak

Leczenie chłoniaków OUN
Sławomir Milczarek

Rawulizumab - nowa opcja dostępna dla pacjentów z PNH w programie lekowym
Agnieszka Piekarska

Zastosowanie DLI po alloHCT w AML
Anna Łojko-Dankowska

Poczucie samotności a ruminowanie: analiza codziennych danych dzienniczkowych w diadach pacjent-opiekun
Małgorzata Sobczyk-Kruszelnicka, Aleksandra Kroemeke

Kladrybina w skojarzeniu z napromienianiem całego ciała w leczeniu kondycjonującym - badanie CLARA
Małgorzata Sobczyk-Kruszelnicka, Włodzimierz Mendrek, Monika Dzierżak-Mietła, Tomasz Czerw, Maria Saduś-Wojciechowka, Małgorzata Osiepa-Wasilkowska, Andrzej Frankiewicz, Sebastan Giebel

Onureg w zapobieganiu wznowie w AML - doświadczenia własne
Marta Barańska

Miejsce obrad

Centrum Konferencyjne Hotelu Andersia
pl. Władysława Andersa 3
61-894 Poznań

Rejestracja

ARKUSZ REJESTRACYJNY (wyłącznie dla I i II grupy)

ARKUSZ REJESTRACYJNY (wyłącznie dla III grupy)

I grupa: lekarze
II grupa: lekarze do 30 r. ż., pielęgniarki
III grupa: diagności, koordynatorzy

Opłata rejestracyjna podstawowa:

  Pierwszy termin
do 28.09.2023
Drugi termin
po 28.09.2023
I grupa (udział podstawowy) 300 zł 350 zł
I grupa (udział podstawowy + udział w kolacji 13.10.2023 r.) 350 zł 400 zł
II grupa (udział podstawowy) 100 zł 150 zł
II grupa (udział podstawowy + udział w kolacji 13.10.2023 r.) 150 zł 200 zł
III grupa (udział podstawowy) 100 zł 150 zł
III grupa (udział podstawowy + udział w kolacji 13.10.2023 r.) 150 zł 200 zł

Opłata rejestracyjna podstawowa obejmuje:

I i II grupa III grupa
 • identyfikator
 • udział w wykładach i warsztatach
 • wstęp na przestrzeń wystawienniczą
 • certyfikat uczestnictwa
 • materiały konferencyjne
 • przerwy kawowe, lunch
 • identyfikator
 • udział w wykładach i warsztatach (z wyłączeniem aktywności sponsorowanych)
 • certyfikat uczestnictwa
 • materiały konferencyjne
 • przerwy kawowe, lunch

Podane ceny są cenami brutto, zawierającymi 23% VAT

Organizator przyjmuje wpłaty od zarejestrowanych Uczestników Konferencji w formie:

a) do dnia 6 października 2023 r. przelew (bankowy, pocztowy) na rachunek bankowy:

Gradatim Grażyna Horowitz
ul. Owocowa 10
62-080 Tarnowo Podgórne
ING Bank Śląski 68 1050 1533 1000 0091 0889 0691
tytuł płatności: imię i nazwisko Uczestnika, nr zgłoszenia.

b) w dniach 12-14 października 2023 r. w formie wpłaty własnej gotówką lub kartą płatniczą na miejscu w Recepcji Konferencji.

Zgodnie z Regulaminem Konferencji faktury VAT będą wysyłane drogą elektroniczną na podany przez Uczestnika adres e-mail. Jeśli życzą sobie Państwo otrzymać fakturę w wersji papierowej (z podpisem i pieczątką Organizatora) prosimy o zaznaczenie tego w arkuszu rejestracyjnym i wniesienie dodatkowej opłaty w wysokości 7 zł brutto. Faktura VAT zostanie Państwu przesłana na podany adres pocztowy niezwłocznie po uznaniu wpływu na koncie Organizatora.


REGULAMIN UCZESTNICTWA

Warsztaty pielęgniarskie

Więcej informacji wkrótce

Partnerzy

Certyfikat

cer.jpg

Kontakt

KONTAKT W SPRAWACH NAUKOWYCH

Katedra i Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku
Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
60-596 Poznań, ul. Szamarzewskiego 84

Sekretariat
tel. (+48) 61 854 93 83 faks (+48) 61 854 93 56

 

KONTAKT W SPRAWACH ORGANIZACYJNYCH

gradatim_logo.png

GRADATIM Grażyna Horowitz
ul. Owocowa 10, 62-080 Tarnowo Podgórne
tel./faks (+48) 61 814 65 14
Koordynator Konferencji: Grażyna Horowitz

Kontakt dla Uczestników:
Olga Bąk
tel. kom. (+48) 697 005 040
E-mail: sctpoznan@gradatim-sympozja.pl

Kontakt dla Wykładowców:
Anna Dubowik
tel. kom. (+48) 511 410 042
E-mail: anna@gradatim-sympozja.pl

Kontakt dla Partnerów/Wystawców:
Grażyna Horowitz
tel. kom. (+48) 501 834 112
E-mail: office@gradatim-sympozja.pl