REJESTRACJAKliknij tutaj aby przejść do Formularza Rejestracyjnego

Opłaty rejestracyjne podstawowe

Rodzaj opłatypierwszy termin do 31.01.2015 r.drugi termin od 01.02.2015 r. do 30.06.2015 r.trzeci termin od 01.07.2015 r. do 14.09.2015 r.wpłaty po 14.09.2015 r. na miejscu (gotówką)
Członkowie PTHiT350zł400zł500zł700zł
Uczestnicy nie będący członkami PTHiT450zł500zł600zł800zł
Lekarze do 35 roku życia i Studenci150zł200zł250zł300zł

UWAGA! Podane ceny zawierają podatek VAT (23%)

Opłaty rejestracyjne podstawowe obejmują:
- udział w Uroczystości Otwarcia, sesjach i warsztatach zjazdowych
- materiały zjazdowe
- identyfikator zjazdowy
- przerwy kawowe, obiady, koktajl powitalny
- certyfikat uczestnictwa

Lekarze do 35 roku życia – lekarze urodzeni od 1980 roku włącznie. Po dokonaniu rejestracji, ale przed uiszczeniem opłaty rejestracyjnej, wymagane jest przesłanie kopii (skan lub ksero) prawa do wykonywania zawodu na adres: Biura Gradatim; faksem (61 814 65 14); e-mailem: gradatim@zjazdpthit.pl.

Opłaty rejestracyjne dodatkowe


Rodzaj opłatypierwszy termin do 31.01.2015 r.drugi termin od 01.02.2015 r. do 30.06.2015 r.trzeci termin od 01.07.2015 r. do 14.09.2015 r.wpłaty po 14.09.2015 r. na miejscu (gotówką)
Spotkanie koleżeńskie (25.09.2015r.) 100zł100zł150zł150zł
Osoba towarzysząca200zł200zł250zł300zł

UWAGA! Podane ceny zawierają podatek VAT (23%)


Spotkanie koleżeńskie - zebranie umożliwiające swobodną wymianę myśli i doświadczeń uczestników Zjazdu

Osoba towarzysząca - osoba mająca możliwość zarejestrowania się tylko razem z pełnoprawnym uczestnikiem będącym członkiem PTHiT bądź z uczestnikiem nie będącym członkiem PTHiT, która nie posiada prawa uczestniczenia w sesjach wykładowych. Opłata rejestracyjna obejmuje: identyfikator zjazdowy, przerwy kawowe, obiady, koktajl powitalny, Spotkanie koleżeńskie.

Zasady wnoszenia opłat:
a) do dnia 14.09.2015 r. przelew (bankowy lub pocztowy):
Gradatim Grażyna Horowitz
ul. Owocowa 10, 62-080 Tarnowo Podgórne
ING Bank Śląski 15 1050 1533 1000 0090 7368 4525
tytuł płatności: imię i nazwisko Uczestnika, nr zgłoszenia.
b) w dniach 23-26.09.2015 r. wpłaty własnej w recepcji Zjazdu uiszczonej gotówką.

UWAGA! Zgodnie z regulaminem konferencji faktury VAT będą wysyłane na podany przez Uczestnika adres e-mailowy. Jeśli potrzebują Państwo fakturę w formie papierowej (z podpisem i pieczątką Organizatora) prosimy o zaznaczenie tego w arkuszu rejestracyjnym i wniesienie dodatkowej opłaty w wysokości 6,00 zł brutto. Faktura VAT pocztą tradycyjną zostanie Państwu przesłana niezwłocznie po uznaniu wpływu na koncie Organizatora.

Regulamin dla Uczestników Zjazdu: REGULAMIN