Przewodnicząca Komitetu Naukowego

Prof. dr hab. n. med. Magdalena Durlik


Przewodnicząca Komitetu i Organizacyjnego

Dr hab. n. med. Teresa BączkowskaPatronat Naukowy

Polskie Towarzystwo Nefrologiczne

Klinika Medycyny Transplantacyjnej, Nefrologii i Chorób Wewnętrznych
Instytutu Transplantologii im. prof. Tadeusza Orłowskiego,
Warszawski Uniwersytet MedycznyPatronat Honorowy 
Organizator