Komitet Naukowo-Organizacyjny

Lidia Gil – Przewodnicząca
Krzysztof Lewandowski – Wiceprzewodniczący
Jacek Wachowiak – Wiceprzewodniczący
Maria Kozłowska-Skrzypczak
Dominik Dytfeld
Anna Łojko-Dankowska
Magdalena Matuszak
Anna Wach
Adam Nowicki
Iwona Przewoźna
Ksenia Durajczyk
Agnieszka Nowak-Potoczek