ProgramPiątek 16.10.2020 r.

14:30-15:30 Sesja Naukowa
Inwazyjne zakażenia grzybicze w hematologii

Epidemiologia zakażeń grzybiczych w oddziałach hemato-onkologicznych
Iwona Hus

Dostępne opcje terapeutyczne w leczeniu IFD - nowe możliwości
Lidia Gil

Q&A

15:30-16:00 Otwarcie Konferencji

16:00-17:00 Sesja I Przewlekła białaczka limfocytowa
przewodniczący: Lidia Gil, Krzysztof Lewandowski

Nowoczesna terapia CLL (20’)
Iwona Hus

Przeszczepianie komórek krwiotwórczych w leczeniu CLL (20’)
Lidia Gil

Q&A (20’)

17:00-18:00 Sesja II Chłoniaki agresywne
przewodniczący: Lidia Gil, Sebastian Giebel

Aggressive lymphoma - stem cell transplantation in the treatment of aggressive lymphoma (45’)
Anna Sureda (Spain)

Q&A (15’)

18:00-19:00 Sesja III Chłoniak Hodgkina
przewodniczący: Lidia Gil, Tomasz Wróbel

Współczesne leczenie chłoniaka Hodgkina (20’)
Jan Maciej Zaucha

Przeszczepianie komórek krwiotwórczych w leczeniu chłoniaka Hodgkina (20’)
Anna Czyż

Q&A (20’)

19:00-20:00 Sesja IV Chłoniak nie-Hodgkina
przewodniczący: Lidia Gil, Dominik Dytfeld

Przeszczepianie komórek krwiotwórczych w leczeniu chłoniaków limfoblastycznych (20’)
Sebastian Giebel

Przeszczepianie komórek krwiotwórczych w leczeniu chłoniaków T komórkowych (20’)
Tomasz Wróbel

Q&A (20’)

Sobota, 17.10.2020 r.

10:00- 11:30 Sesja V Poltransplant i KCBTiK
przewodniczący: Lidia Gil, Maria Kozłowska-Skrzypczak

Wywóz komórek z Polski oraz przywóz komórek do kraju w kontekście nowych terapii/technologii (15’)
Izabela Uhrynowska-Tyszkiewicz

Rola banku komórek w dostarczeniu materiału startowego (dopuszczanie do obiegu) do wytwarzania ATMP (15’)
Artur Kamiński

Wytwarzanie produktów leczniczych terapii genowej (ATMP) (15’)
Dariusz Śladowski

Bank Komórek Krwiotwórczych wobec nowych terapii (15’)
Ewa Bembnista

Q&A (30’)

11:30-11:45 przerwa

11:45-13:45 Warsztaty
przewodniczący: Sebastian Giebel, Jan Styczyński

CART – doświadczenia własne (10’)
Dominik Dytfeld, Adam Nowicki

VOD (10’)
Patrycja Mensah-Glanowska

Zakażenia grzybicze po HCT – polskie rekomendacje (10’)
Jan Styczyński

Letermowir w profilaktyce CMV – doświadczenia własne (10’)
Anna Łojko-Dankowska

Opcje terapeutyczne w leczeniu PNH (10’)
Lidia Gil

HCT w leczeniu chłoniaków po transformacji (10’)
Anna Szmigielska-Kapłon

HCT w AML z lokalizacją pozaszpikowa (10’)
Elżbieta Patkowska

Profilaktyka przeciwinfekcyjna po HCT (10’)
Jan Styczyński

Strategia odczulania pacjentów z dodatnim wynikiem przeciwciał p/antygenom HLA dawcy (DSA) przed procedurą przeszczepienia od nie w pełni zgodnego dawcy spokrewnionego (10’)
Alicja Sadowska-Klasa, Agnieszka Piekarska, Magdalena Dutka, Maria Bieniaszewska, Jan Maciej Zaucha

Transplantacja autologicznych komórek krwiotwórczych w leczeniu High Grade B Cell Lymphoma - doświadczenia własne (10’)
Joanna Romejko-Jarosińska

Zapobieganie i leczenie ciężkiego zapalenia rogówki w przebiegu zespołu suchego oka (10’)
Agnieszka Piekarska

Q&A (30’)

13:45-14:15 Sesja specjalna
przewodnicząca: Lidia Gil

Nowe spojrzenie na mobilizację i wszczepienie krwiotwórczych komórek macierzystych (20’)
Mariusz Z. Ratajczak (Luisville, USA)

Q&A (10’)

14:15-14:40 Wykład Edukacyjny

Schematy z daratumumabem w leczeniu pacjentów z nowo zdiagnozowanym szpiczakiem plazmocytowym kwalifikowanych i niekwalifikowanych do ASCT
Dominik Dytfeld

14:40-15:10 Wykład Edukacyjny

Nowe możliwości leczenia chorych na MDS niższego ryzyka
Lidia Gil