KOMITET NAUKOWY

Prezydium
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Oko – Przewodniczący
Prof. dr hab. n. med. Michał Nowicki
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Więcek

Członkowie
Prof. dr hab. n. med. Magdalena Krajewska
Prof. dr hab. n. med. Marcin Adamczak
Prof. dr hab. n. med. Alicja Dębska-Ślizień
Dr hab. n. med. Karolina Kędzierska-Kapuza
Prof. dr hab. n. med. Jolanta Małyszko
Prof. dr hab. n. med. Tomasz Stompór
Prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert
Prof. dr hab. n. med. Władysław Sułowicz
Dr hab. n. med. Ilona Kurnatowska
Dr hab. n. med. Mariusz Kusztal
Prof. dr hab. n. med. Przemysław Rutkowski