KontaktKONTAKT W SPRAWACH NAUKOWYCH

Prof. dr hab. n. med. Michał Nowicki
Klinika Nefrologii, Hipertensjologii i Transplantologii
Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Centralny Szpital Kliniczny
ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź
tel. +42 2014400, +42 2014402
e-mail: michal.nowicki@umed.lodz.pl

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Oko
Prezes Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego
Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Szpital Kliniczny
ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań
Tel. 61 8691326
Faks 61 869 1688
e-mail: nefrologia@spsk2.pl

KONTAKT W SPRAWACH ORGANIZACYJNYCH

Dr n. med. Michał Szurkowski
Oddział Nefrologii i Stacja Dializ
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie
ul. Bialska 104/118, 42-202 Częstochowa
Tel. +34 367 3510, +34 367 3508
e-mail: szurkowskim@gmail.com
KONTAKT W SPRAWACH ORGANIZACYJNYCH

GRADATIM Grażyna Horowitz
ul. Owocowa 10, 62-080 Tarnowo Podgórne
tel./faks (+48) 61 814 65 14

Koordynator Konferencji: Grażyna Horowitz

Osoby koordynujące zgłoszenia:
Uczestników:
Anna Dubowik
tel. kom. (+48) 511 410 042 ptn@gradatim-sympozja.pl
Wykładowców:
Edyta Szeląg
tel. kom. (+48) 697 005 040 edyta@gradatim-sympozja.pl
Partnerów/Wystawców:
Grażyna Horowitz
tel. kom. (+48) 501 834 112 office@gradatim-sympozja.pl