KontaktKONTAKT W SPRAWACH NAUKOWYCH

Prof. dr hab. n. med. Michał Nowicki
Klinika Nefrologii, Hipertensjologii i Transplantologii
Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Centralny Szpital Kliniczny
ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź
tel. +42 2014400, +42 2014402
e-mail: michal.nowicki@umed.lodz.pl

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Oko
Prezes Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego
Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Szpital Kliniczny
ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań
Tel. 61 8691326
Faks 61 869 1688
e-mail: nefrologia@spsk2.pl

KONTAKT W SPRAWACH ORGANIZACYJNYCH

Dr n. med. Michał Szurkowski
Oddział Nefrologii i Stacja Dializ
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie
ul. Bialska 104/118, 42-202 Częstochowa
Tel. +34 367 3510, +34 367 3508
e-mail: szurkowskim@gmail.com


KONTAKT W SPRAWACH ORGANIZACYJNYCHGRADATIM Grażyna Horowitz
ul. Owocowa 10, 62-080 Tarnowo Podgórne
tel./faks (+48) 61 814 65 14

Koordynator Konferencji: Grażyna Horowitz

Kontakt dla Uczestników:
Anna Dubowik
tel. kom. (+48) 511 410 042
E-mail: ptn@gradatim-sympozja.pl

Beata Jankowska
tel. kom. (+48) 722 005 040
E-mail: ptn@gradatim-sympozja.pl

Kontakt dla Wykładowców:
Edyta Szeląg
tel. kom. (+48) 697 005 040
E-mail: edyta@gradatim-sympozja.pl

Kontakt dla Partnerów/Wystawców:
Grażyna Horowitz
tel. kom. (+48) 501 834 112
E-mail: office@gradatim-sympozja.pl