Miejsce obrad

Arche Hotel Częstochowa
ul. Oleńki 20, Częstochowa

Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana
ul. Wilsona 16, Częstochowa