KOMITET ORGANIZACYJNY

Przewodniczący
dr n. med. Michał Szurkowski

Członkowie
Zespół pracowników Oddziału Nefrologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie