REJESTRACJA

FORMULARZ REJESTRACYJNY

W związku z Ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1520) prosimy o dokładne wypełnienie arkusza rejestracyjnego w sekcji DANE DO FAKTURY, ponieważ Ustawa uniemożliwia wystawienie faktury na podstawie paragonu.

a) Opłaty rejestracyjne podstawowe
(o wysokości opłaty decyduje termin wykonania przelewu, a nie data przyjęcia zgłoszenia na Konferencje)

Rodzaj opłaty Pierwszy termin
15.12.2019 - 15.03.2020 r.
Drugi termin
16.03.2020 - 16.04.2020 r.
Trzeci termin
17.04.2020 - 7.05.2020 r.
opłata na miejscu
Opłata rejestracyjna - Członkowie PTN 450 zł 500 zł 550 zł 700 zł
Opłata rejestracyjna dla osób do 35 r. ż. będącymi autorami przyjętych do prezentacji prac 300 zł 350 zł 450 zł 600 zł
Opłata rejestracyjna - uczestnicy niebędący Członkami PTN 600 zł 650 zł 700 zł 800 zł

UWAGA! Podane ceny zawierają podatek VAT (23%)

Opłata rejestracyjna podstawowa obejmuje:
- udział w wykładach, warsztatach i pozostałych aktywnościach naukowych,
- materiały konferencjne,
- identyfikator konferencjny,
- wstęp na teren wystawienniczy,
- przerwy kawowe i posiłki w trakcie obrad Konferencji,
- certyfikat uczestnictwa.

b) Opłaty rejestracyjne dodatkowe
niefinansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE

(o wysokości opłaty decyduje termin wykonania przelewu, a nie data przyjęcia zgłoszenia na Konferencje)

Rodzaj opłaty Pierwszy termin
15.12.2019 - 15.03.2020 r.
Drugi termin
16.03.2020 - 16.04.2020 r.
Trzeci termin
17.04.2020 - 7.05.2020 r.
opłata na miejscu
Osoba towarzysząca 600 zł 650 zł 700 zł 700 zł
Spotkanie koleżeńskie (22.05.2020 r.)* 100 zł 150 zł 200 zł 300 zł

UWAGA! Podane ceny zawierają podatek VAT (23%)

*liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń


Osoba Towarzysząca może być zarejestrowana jedynie wspólnie z pełnoprawnym Uczestnikiem Konferencji. Opłata rejestracyjna obejmuje:
- identyfikator Konferencjny,
- udział w przerwach kawowych i posiłkach w trakcie obrad Konferencji,
- udział w Spotkaniu koleżeńskim.

Pełna opłata rejestracyjna - jest to wartość należności wynikającej z sumy opłaty podstawowej i dodatkowej (Spotkanie koleżeńskie).

REGULAMIN UCZESTNICTWA

REGULAMIN UCZESTNICTWA