REJESTRACJA

FORMULARZ REJESTRACYJNY


W związku z nowelizacją z dnia 4 lipca 2019 r. Ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 1520) prosimy o dokładne wypełnienie arkusza rejestracyjnego w sekcji DANE DO FAKTURY, ponieważ Ustawa uniemożliwia wystawienie faktury na podstawie paragonu.

a) Opłaty rejestracyjne podstawowe
(o wysokości opłaty decyduje termin wykonania przelewu, a nie data przyjęcia zgłoszenia na Konferencje)

Rodzaj opłaty Pierwszy termin
15.12.2019 - 20.06.2020 r.
Drugi termin
21.06.2020 r. - 16.07.2020 r.
Trzeci termin
17.07.2020 - 12.08.2020 r.
opłata na miejscu
Opłata rejestracyjna - Członkowie PTN 450 zł 500 zł 550 zł 700 zł
Opłata rejestracyjna dla osób do 35 r. ż. będącymi autorami przyjętych do prezentacji prac 300 zł 350 zł 450 zł 600 zł
Opłata rejestracyjna - uczestnicy niebędący Członkami PTN 600 zł 650 zł 700 zł 800 zł

UWAGA! Podane ceny zawierają podatek VAT (23%)

Opłata rejestracyjna podstawowa obejmuje:
- udział w wykładach, warsztatach i pozostałych aktywnościach naukowych,
- materiały konferencjne,
- identyfikator konferencjny,
- wstęp na teren wystawienniczy,
- przerwy kawowe, obiady, kolacja,
- certyfikat uczestnictwa.

b) Opłaty rejestracyjne dodatkowe
niefinansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE

(o wysokości opłaty decyduje termin wykonania przelewu, a nie data przyjęcia zgłoszenia na Konferencje)

Rodzaj opłaty Pierwszy termin
15.12.2019 - 20.06.2020 r.
Drugi termin
21.06.2020 r. - 16.07.2020 r.
Trzeci termin
17.07.2020 - 12.08.2020 r.
opłata na miejscu
Osoba towarzysząca 600 zł 650 zł 700 zł 700 zł

UWAGA! Podane ceny zawierają podatek VAT (23%)


Osoba Towarzysząca może być zarejestrowana jedynie wspólnie z pełnoprawnym Uczestnikiem Konferencji. Opłata rejestracyjna obejmuje:
- identyfikator Konferencjny,
- udział w przerwach kawowych, obiadach, kolacji.

Organizator przyjmuje wpłaty od zarejestrowanych Uczestników Konferencji w formie:

a) do dnia 12 sierpnia 2020 r. przelew (bankowy, pocztowy) na rachunek bankowy:

Gradatim Grażyna Horowitz

ul. Owocowa 10
62-080 Tarnowo Podgórne
ING Bank Śląski 68 1050 1533 1000 0091 0889 0691

tytuł płatności: imię i nazwisko Uczestnika, nr zgłoszenia.

b) w dniach 10-11 września 2020 r. w formie wpłaty własnej gotówką lub kartą płatniczą na miejscu w Recepcji Konferencji.

Zgodnie z Regulaminem Konferencji faktury VAT będą wysyłane drogą elektroniczną na podany przez Uczestnika adres e-mail. Jeśli życzą sobie Państwo otrzymać fakturę w wersji papierowej (z podpisem i pieczątką Organizatora) prosimy o zaznaczenie tego w arkuszu rejestracyjnym i wniesienie dodatkowej opłaty w wysokości 7 zł brutto. Faktura VAT zostanie Państwu przesłana na podany adres pocztowy niezwłocznie po uznaniu wpływu na koncie Organizatora.

REGULAMIN UCZESTNICTWA

REGULAMIN UCZESTNICTWA